Year 2020, Volume 4 , Issue 9, Pages 761 - 765 2020-09-01

Görüntüleme eşliğinde biyopsi ile kanıtlanmış olan, maligniteyi taklit eden akciğer ve iskelet tüberkülozu vakaları
Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy

Cennet ŞAHİN [1] , Eyup CAMURCUOGLU [2] , Burcin AGRİDAG UCPİNAR [3] , Selahattin DURMAZ [4]


Amaç: Tüberküloz tanısı bazı hastalarda zor olabilir ve kesin tanı için perkütan biyopsi gerekebilir. Bu çalışmada, görüntüleme eşliğinde biyopsi ile tanı alan tüberküloz olgularının radyolojik özelliklerini ve tüberküloz tanısında perkütan biyopsinin tanı koymadaki faydasını paylaşmayı amaçladık. Yöntemler: Kurumumuzda 2016-2020 yılları arasında görüntüleme eşliğinde biyopsi ile tüberküloz tanısı alan hastalar, bu vaka serisi çalışmasında retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ve cinsiyet bilgileri, biyopsi öncesi malignite veya immün yetersizlik öykülerinin olup olmadığı, lezyonların lokalizasyonları ve radyolojik görüntüleme bulguları, biyopsi için kullanılan iğne tipleri ve görüntüleme yöntemleri ile biyopsi öncesi ön tanıları not edildi. Bulgular: Toplam 16 hastaya (5 Kadın, 11 Erkek; ortalama yaş 41; yaş aralığı 17-74), enfeksiyon veya malignite varsayımıyla birlikte görüntü rehberliğinde biyopsi yapıldı. Dört hastaya BT kılavuzluğunda akciğer kitleleri için transtorasik kalın iğne biyopsisi, 12 hastaya vertebral ve pelvik kemiklerdeki litik lezyonlar için kemik-küretaj biyopsisi uygulandı. Hastaların dördünde immün yetmezlik ve birinde malignite hikayesi vardı. Tüm hastalara hem histopatolojik hem de kültür analizi ile tüberküloz tanısı kondu. Sonuç: Görüntüleme rehberliğinde biyopsi, laboratuvar ve balgam testleri ile teşhis edilemeyen veya malignite ön tanısı olan tüberküloz vakalarının tanısında güvenli ve yararlıdır. Radyolojik olarak şüpheli vakaların perkütan biyopsi işlemi sırasında, klinik olarak negatif de olsa, ayırıcı tanı olarak tüberküloz akılda tutulmalıdır.
Aim: Tuberculosis diagnosis may be challenging and percutaneous biopsy may be required for definitive diagnosis. In this study, we aimed to investigate the utility of percutaneous biopsy in diagnosis of tuberculosis and radiological features of the tuberculosis cases diagnosed by image-guided biopsy. Methods: The patients who were diagnosed with tuberculosis by image-guided biopsy between 2016 and 2020 in our institution were reviewed retrospectively in these case series. Histories of malignancy or immune deficiency, age and genders of the patients, localizations and radiological imaging findings of the lesions, needle types, imaging methods used for the biopsies and presumptive diagnoses before the biopsies were noted. Results: A total of 16 patients (5 Females, 11 Males) with a mean age of 41 years (range: 17-74 years) had image-guided biopsy with presumptive diagnosis of infection or malignancy. Four patients had transthoracic core-needle-biopsy for lung masses, 12 had curettage-bone-biopsy for lytic lesions of vertebral and pelvic bones under CT-guidance. Four of the patients had immune deficiency and one had a history of malignancy. All patients were diagnosed with tuberculosis by both histopathological and culture analysis. Conclusion: Image-guided-biopsy is safe and useful in the diagnosis of tuberculosis cases who could not be diagnosed by laboratory and sputum tests or those with presumptive diagnoses of malignancy. Tuberculosis should be kept in mind during percutaneous biopsy of radiologically suspicious cases as a differential diagnosis, even though they are clinically negative.
 • 1. World Health Organization. Global tuberculosis control: WHO report 2011. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44728. Accessed: 8 March 2020.
 • 2. Global tuberculosis report 2017. Geneva: World Health Organization, 2017. http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2017_main_text.pdf. Accessed 8 March 2020.
 • 3. Hammen I. Tuberculosis mimicking lung cancer. Respir Med Case Rep. 2015;16:45–7. doi: 10.1016/j.rmcr.2015.06.007.
 • 4. Virenfeldt J, Rudolf F, Camara C, Furtado A, Gomes V, Aaby P, Petersen E, Wejse C. Treatment delay affects clinical severity of tuberculosis: a longitudinal cohort study. BMJ Open. 2014;4(6). doi: 004818 10.1136/bmjopen-2014-004818.
 • 5. Pesut DP, Marinkovic DM. Lung cancer and pulmonary tuberculosis-A comparative population-genetic study British. J Med Genetics. 2009;12:45–52.
 • 6. Bhatt M, Kant S, Bhaskar R. Pulmonary tuberculosis as differential diagnosis of lung cancer. South Asian J Cancer. 2012;1(1):36–42. doi: 10.4103/2278-330X.96507.
 • 7. Morikawa K, Misumi S, Fukuda T. A case of pulmonary tuberculosis with multiple nodules mimicking lung metastases. BJR Case Rep. 2019;5:20180124. doi: 10.1259/bjrcr.20180124.
 • 8. Falagas ME, Kouranos VD, Athanassa Z, Kopterides P. Tuberculosis and malignancy. Q J Med. 2010;103:461–87. doi: 10.1093/qjmed/hcq068.
 • 9. Ye M, Huang J, Wang J, Ren J, Tu J, You W, et al. Multifocal musculoskeletal tuberculosis mimicking multiple bone metastases: a case report. BMC Infect Dis. 2016;16:34. doi: 10.1186/s12879-016-1376-7.
 • 10. Lee Chul-Min, Lee S, Bae J . Contiguous Spinal Metastasis Mimicking Infectious Spondylodiscitis. Journal of the Korean Society of Radiology. 2015;73(6):408-12. https://doi.org/10.3348/jksr.2015.73.6.408.
 • 11. Alavi SM, Sharifi M. Tuberculous spondylitis: risk factors and clinical/paraclinical aspects in the south west of Iran. J Infect Public Health. 2010;3(4):196-200. doi: 10.1016/j.jiph.2010.09.005
 • 12. Altuwairgi O, Baharoon S, Alkabab Y, Alsafi E, Almoweqel M, L-Jahdali HA. Ultrasound-guided core biopsy in the diagnostic work-up of tuberculous lymphadenitis in Saudi Arabia, refining the diagnostic approach. Case series and review of literature. J Infect Public Health. 2014;7(5):371-6.
 • 13. Choo JY, Lee KY, Kim MY, Kang EY, Oh YW, Lee SH, et al. Pulmonary tuberculosis confirmed by percutaneous transthoracic needle biopsy: analysis of CT findings and review of correlations with underlying lung disease. Balkan Med J. 2014;31:208–13. doi: 10.5152/balkanmedj.2014.13187.
 • 14. Joo EJ, Yeom JS, Ha YE, Park SY, Lee CS, Kim ES, et al. Diagnostic yield of computed tomography-guided bone biopsy and clinical outcomes of tuberculous and pyogenic spondylitis. Korean J Intern Med. 2016;31(4):762–71. doi: 10.3904/kjim.2013.019.
 • 15. Cardella JF, Kundu S, Miller DL, Millward SF, Sacks D. Society of Interventional Radiology. Society of Interventional Radiology clinical practice guidelines. J Vasc Interv Radiol. 2009;20(7):189-91. doi: 10.1016/j.jvir.2009.04.035.
 • 16. Burrill J, Williams CJ, Bain G, Conder G, Hine AL, Misra RR. Tuberculosis: a radiologic review. Radiographics. 2007;27(5):1255-73. doi: 10.1148/rg.275065176.
Primary Language en
Subjects Radiology, Nuclear Medicine, Medical Imaging
Journal Section Research article
Authors

Orcid: 0000-0002-8695-327X
Author: Cennet ŞAHİN (Primary Author)
Institution: Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Radiology Department
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2382-2555
Author: Eyup CAMURCUOGLU
Institution: Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Radiology Department
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5406-9116
Author: Burcin AGRİDAG UCPİNAR
Institution: Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Radiology Department
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2456-9483
Author: Selahattin DURMAZ
Institution: dr.selahattindurmaz@gmail.com
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 1, 2020

Bibtex @research article { josam784382, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {761 - 765}, doi = {10.28982/josam.784382}, title = {Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Cennet and Camurcuoglu, Eyup and Agri̇dag, Burcin and Durmaz, Selahattin} }
APA Şahi̇n, C , Camurcuoglu, E , Agri̇dag, B , Durmaz, S . (2020). Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy . Journal of Surgery and Medicine , 4 (9) , 761-765 . DOI: 10.28982/josam.784382
MLA Şahi̇n, C , Camurcuoglu, E , Agri̇dag, B , Durmaz, S . "Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy" . Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 761-765 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/56766/784382>
Chicago Şahi̇n, C , Camurcuoglu, E , Agri̇dag, B , Durmaz, S . "Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy". Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 761-765
RIS TY - JOUR T1 - Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy AU - Cennet Şahi̇n , Eyup Camurcuoglu , Burcin Agri̇dag , Selahattin Durmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.28982/josam.784382 DO - 10.28982/josam.784382 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 761 EP - 765 VL - 4 IS - 9 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.784382 UR - https://doi.org/10.28982/josam.784382 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy %A Cennet Şahi̇n , Eyup Camurcuoglu , Burcin Agri̇dag , Selahattin Durmaz %T Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy %D 2020 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 4 %N 9 %R doi: 10.28982/josam.784382 %U 10.28982/josam.784382
ISNAD Şahi̇n, Cennet , Camurcuoglu, Eyup , Agri̇dag, Burcin , Durmaz, Selahattin . "Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy". Journal of Surgery and Medicine 4 / 9 (September 2020): 761-765 . https://doi.org/10.28982/josam.784382
AMA Şahi̇n C , Camurcuoglu E , Agri̇dag B , Durmaz S . Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy. J Surg Med. 2020; 4(9): 761-765.
Vancouver Şahi̇n C , Camurcuoglu E , Agri̇dag B , Durmaz S . Image-guided biopsy-proven lung and skeletal tuberculosis cases mimicking malignancy. Journal of Surgery and Medicine. 2020; 4(9): 761-765.