Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 649 - 653 2020-08-01

Ortopedi hastalarının COVID-19 salgınına yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları
Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak

İ̇brahim Deniz CANBEYLİ [1] , Meriç ÇIRPAR [2] , Caner BAYSAN [3] , Fatma HAYVACI CANBEYLİ [4] , Ali TEPE [5]


Amaç: Halkın eğitimi ve farkındalık seviyeleri, bir halk sağlığı krizinin etkili, zamanında önlenmesi ve kontrolünde önemli bir rol oynar. Biz pandemi günlerinde Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine başvuran insanların bilgi, algı ve farkındalık düzeylerini ve kusurlu taraflarını belirlemeyi amaçladık. Yöntemler: Bu prospektif kesitsel çalışmada, 21 Mayıs 2020 ile 21 Haziran 2020 tarihleri arasında ortopedi polikliniğine başvuran toplam 467 hasta incelendi. Çalışmada Khan ve arkadaşlarının tanımladığı anket kullanılmıştır. Çalışmaya 16 yaş üstü toplam 276 gönüllü hasta dahil edildi. Hastaların COVID-19 hakkındaki bilgi, algı ve farkındalık düzeyleri COVID-19 pandemisinin yayılma, önleme ve kontrol politikalarına göre değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların %58,3'ü erkek, %41,7'si kadındı. Hastaların toplam %50'si 45 yaş altındayken, %50'si 45 yaş üzerindeydi. Katılımcıların çoğunluğunun koronavirüsün yayılmasına ilişkin bilgi düzeyleri nispeten düşük olmasına rağmen (soru-5 [n=271; %98,2], soru-6 [n=231;% 83,7], soru-7 [n=221; %80,1]) isim, köken, COVID-19 enfeksiyonunun belirti ve semptomları hakkında yeterli bilgi sahibi idi. 225 katılımcı (%81,5) enfeksiyon önleme ve kontrol konusunda herhangi bir eğitim veya yönlendirme almamıştı. Bilgiye erişimde gazete, reklam, arkadaş, aile ve diğer kaynakları tercih edenlerin yaş ortalaması (51,09 (17,63) yıl), sosyal medya ve interneti tercih edenlerden (37,85 (16,45) yıl) daha yüksekti (P<0.001). Sonuç: Toplumda yayılma yolları ve dolayısıyla COVID-19'dan korunma hakkında bilgi eksikliği vardır. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının, insanlar arasında bilgi düzeyini ve dolayısıyla COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almayı amaçlayan içerik kontrollü sağlık eğitimi programları geliştirmelerini ve yayınlamalarını öneriyoruz.
Aim: Public education and awareness levels play a prominent role in effective, timely prevention and control of a public health crisis. We aimed to determine the level and defective sides of knowledge, perceptions, and awareness of the population who were referred to the outpatient clinic of the Orthopedics and Traumatology on pandemic days. Methods: In this prospective cross-sectional study, a total of 467 patients who were referred to the orthopedics outpatient clinic between May 21, 2020 and June 21, 2020 were surveyed. We used the questionnaire which was previously described by Khan et al. A total of 276 volunteer patients aged over 16 years were included. Patients’ knowledge, perceptions, and awareness level regarding COVID-19 were evaluated in terms of spread of the COVID-19 pandemic, prevention, and control policies. Results: Out of these respondents, 58.3% were males and 41.7% were females. Around 50% of patients were aged less than 45 years, while 50% were above 45 years. The majority of the participants (question-5 [n=271; 98.2%], question-6 [n=231; 83.7%], question-7 [n=221; 80.1%]) had knowledge about the name, origin, signs and symptoms of COVID-19 infection, although their knowledge about the spread of coronavirus was relatively low. 225 participants (81.5%) did not receive any form of training or orientation about infection prevention and control. The mean age those who preferred newspapers and advertisements, friends and family, and other sources (51.09 (17.63) years) was higher than those who preferred social media and the internet (37.85 (16.45) years) (P<0.001). Conclusion: There is a lack of information about spread routes, hence, protection from COVID-19 in the society. We suggest that health care providers develop, and release content-checked health education programs that aim to increase the knowledge level among the people and control COVID-19 spread.
 • 1. Deng SQ, Peng HJ. Characteristics of and Public Health Responses to the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in China. J Clin Med. 2020;9.
 • 2. Shereen MA, Khan S, Kazmi A, Bashir N, Siddique R. COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. J Adv Res. 2020;24:91-8.
 • 3. Palacios Cruz M, Santos E, Velazquez Cervantes MA, Leon Juarez M. COVID-19, a worldwide public health emergency. Rev Clin Esp. 2020.
 • 4. Giwa AL, Desai A, Duca A. Novel 2019 coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): An updated overview for emergency clinicians. Emerg Med Pract. 2020;22:1-28.
 • 5. WHO. WHO health topics 2020. https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov
 • 6. Cakmak G, Ceyhan E, Demirtas Y, Berk H. The management of orthopedics and traumatology patients during SARS-CoV-2 pandemic. Acta Orthop Traumatol Turc. 2020;54:223-7.
 • 7. Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci. 2020;16:1745-52.
 • 8. Khan S, Khan M, Maqsood K, Hussain T, Noor Ul H, Zeeshan M. Is Pakistan prepared for the COVID-19 epidemic? A questionnaire-based survey. J Med Virol. 2020.
 • 9. WHO. How does COVID-19 spread? https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses. 2020.
 • 10. Abdelhafiz AS, Mohammed Z, Ibrahim ME, Ziady HH, Alorabi M, Ayyad M, et al. Knowledge, Perceptions, and Attitude of Egyptians Towards the Novel Coronavirus Disease (COVID-19). J Community Health. 2020.
 • 11. Zarocostas J. How to fight an infodemic. The Lancet. 2020 Feb;395(10225):676.
Primary Language en
Subjects Medicine
Journal Section Research article
Authors

Orcid: 0000-0003-3880-4779
Author: İ̇brahim Deniz CANBEYLİ (Primary Author)
Institution: Department of Orthopedics and Traumatology, Kırıkkale University,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9669-6513
Author: Meriç ÇIRPAR
Institution: Department of Orthopedics and Traumatology, Kırıkkale University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7675-1391
Author: Caner BAYSAN
Institution: Department of Public Health / Epidemiology, Ankara University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0619-075X
Author: Fatma HAYVACI CANBEYLİ
Institution: Department of Pediatric Cardiology, Kırıkkale University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3030-959X
Author: Ali TEPE
Institution: Department of Orthopedics and Traumatology, Kırıkkale University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2020

Bibtex @research article { josam777851, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {649 - 653}, doi = {10.28982/josam.777851}, title = {Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak}, key = {cite}, author = {Canbeyli̇, İ̇brahim Deniz and Çırpar, Meriç and Baysan, Caner and Hayvacı Canbeyli̇, Fatma and Tepe, Ali} }
APA Canbeyli̇, İ , Çırpar, M , Baysan, C , Hayvacı Canbeyli̇, F , Tepe, A . (2020). Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak . Journal of Surgery and Medicine , 4 (8) , 649-653 . DOI: 10.28982/josam.777851
MLA Canbeyli̇, İ , Çırpar, M , Baysan, C , Hayvacı Canbeyli̇, F , Tepe, A . "Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak" . Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 649-653 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/56401/777851>
Chicago Canbeyli̇, İ , Çırpar, M , Baysan, C , Hayvacı Canbeyli̇, F , Tepe, A . "Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak". Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 649-653
RIS TY - JOUR T1 - Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak AU - İ̇brahim Deniz Canbeyli̇ , Meriç Çırpar , Caner Baysan , Fatma Hayvacı Canbeyli̇ , Ali Tepe Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.28982/josam.777851 DO - 10.28982/josam.777851 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 649 EP - 653 VL - 4 IS - 8 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.777851 UR - https://doi.org/10.28982/josam.777851 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak %A İ̇brahim Deniz Canbeyli̇ , Meriç Çırpar , Caner Baysan , Fatma Hayvacı Canbeyli̇ , Ali Tepe %T Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak %D 2020 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 4 %N 8 %R doi: 10.28982/josam.777851 %U 10.28982/josam.777851
ISNAD Canbeyli̇, İ̇brahim Deniz , Çırpar, Meriç , Baysan, Caner , Hayvacı Canbeyli̇, Fatma , Tepe, Ali . "Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak". Journal of Surgery and Medicine 4 / 8 (August 2020): 649-653 . https://doi.org/10.28982/josam.777851
AMA Canbeyli̇ İ , Çırpar M , Baysan C , Hayvacı Canbeyli̇ F , Tepe A . Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak. J Surg Med. 2020; 4(8): 649-653.
Vancouver Canbeyli̇ İ , Çırpar M , Baysan C , Hayvacı Canbeyli̇ F , Tepe A . Knowledge, attitudes, and practices of orthopedic patients towards COVID-19 outbreak. Journal of Surgery and Medicine. 2020; 4(8): 649-653.