Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 12 - 14 2017-04-26

65 yaş ve üstü hastaların analjezik ilaç kullanım sıklığı ve nedenleri; Bir aile hekimliği birimi deneyimi.
The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience.

Ahmet ÖKSÜZ [1] , Yıldız ATADAĞ [2] , Abdülkadir AYDIN [3] , Didem KAYA [4]


Amaç: Ülkemizde yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Her geçengün artış gösteren yaşlı nüfus arasında en yaygın görülen sağlık sorunlarından birisi de ağrıdır. Ağrılar nedeniyle analjeziklerin kullanımı çok yüksek seviyelerde görülmektedir ve reçetesi analjezik kullanımı artmaktadır. Bu çalışmamızda aile hekimliği birimimize başvuran ve düzenli ağrı kesici kullanan yaşlı hastaların ilaç kullanım sıklığını ve nedenlerini belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmamız Sivas Ulaş Aile Sağlığı Merkezi'ne herhangi bir nedenle başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerin dosyaları retrospektif olarak taranarak yapıldı. Aile sağlığı merkezimize kayıtlı 65 yaş ve üzeri hasta sayısı 286'dır. Çalışmamıza düzenli olarak NSAİİ kullanan 43 birey alınmıştır.

Bulgular: Herhangi bir nedenle polikliniğimize başvuruda bulunan ve düzenli analjezik ilaç kullanan 43 kişi (%15) bulunmaktaydı. Katılımcıların %48,8’i (n=21) yaygın kas ve iskelet ağrısı, %48,8'i (n=21) gonartroz ve %2,3'ü (n=1) artrit nedeniyle analjezik ilaç kullanmaktaydı. Kullanılan analjezik ilaç%32,6 (n=14) sıklıkta parasetamol idi.

Sonuç: Sonuç olarak analjezik kullanımı dünyada olduğu kadar ülkemizde de yaygın olan bir durumdur. Özellikle yaşlı bireylerde analjezik kullanımına bağlı ciddi yan etkiler ortaya çıkarabileceğinden dolayı ilaç kullanımının düzenli olarak takip edilmesi gereklidir.

Aim: The elderly population in Turkey is increasing. One of the most common health problems among the elderly population, which increases day by day, is pain. The use of analgesics due to pain is seen at very high levels and the use of analgesics in the prescription is increasing. In this study, we aimed to determine the frequency and causes of drug use among elderly patients who applied to our unit of family medicine and used regular pain relievers.

Methods: Our study was done by retrospectively scanning the files of 65 years old and over individuals who applied for Sivas Ulas Family Health Centre for any reason. The number of patients aged 65 years and over registered to the family health centre is 286. 43 individuals who regularly used NSAID were included in the study.

Results: Forty-three patients (15%) who used regular analgesic medication were present in our polyclinic admission for any reason. Participants were using analgesic medication due to diffuse muscle and skeletal pain in 48.8% (n=21), gonarthrosis in 48.8% (n=21) and arthritis in 2.3% (n=1). The analgesic drug was using 32.6% (n=14) frequently paracetamol.

Conclusion: As a result, the use of analgesics is as commonplace in our country as it is in the world. Drug use should be monitored regularly, especially in elderly patients, as serious side effects associated with analgesic use may occur.

 • 1. TÜİK. İstatistiklerle Yaşlılar 2014. www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=265 [Erişim tarihi: 20.09.2017].
 • 2. Birsen Altay, Figen Çavuşoğlu, Ayşe Çal. Yaşlıların sağlık algısı, yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyen faktörler. TAF Prev Med Bull. 2016;15 (3): 18.
 • 3. Barkin RL, Beckerman M, Blum SL, Clark FM, Koh EK, Wu DS. Should nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) be prescribed to the older adult? Drugs & Aging, 2010 ; 27(10) :775–89.
 • 4. Ferrell BA. Managing pain and discomfort in older adults near the end of life. Annals of Long-Term Care; Presented atthe American Geriatrics Society Annual Scientific Meeting; May 14, 2003; Baltimore, MD. 2003.
 • 5. Won AB, Lapane KL, Vallow S, Schein J, Morris JN, Lipsitz LA. Persistent nonmalignant pain and analgesic prescribing patterns in elderly nursinghome residents. J Am Geriatr Soc. 2004;52:867–74.
 • 6. Tanriverdi G., Okanli A., Cetin H., Ozyazicioglu N., Sezgin H., Kararman H.O., et al., "Pain In The Elderly Population", Turkish Journal of Geriatrics 2009; 12 (4): 190-197.
 • 7. American Geriatrics Society. The management of persistent pain in older persons. J Am Geriatr Soc. 2002;50:205–224.
 • 8. Ray WA, Stein CM, Byrd V, Shorr R, Pichert JW, Gideon P, et al. Educational program for physicians to reduce use of non-steroidal anti-inflammatorydrugs among community-dwelling elderly persons: A randomized controlled trial. Med Care.2001;39(5):425–435.
 • 9. Clark J. Chronic pain prevalence and analgesic prescribing in a general medical population. J Pain SymptomManage. 2006;23: 131–7.
 • 10. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Reçete Bilgi Sistemi Verileri, 2015.
 • 11. Yıldırım Y, Yılmaz Z, Kara AV, Kadiroğlu AK, Yılmaz ME. Nonsteroid Antienflamatuar İlaçlar ve Böbrek. Konuralp Tıp Dergisi 2016;8(1):56-60.
 • 12.Helme RD. Chronic pain management in older people. EuropeanJournal of Pain 2001; 5: 31–36.
 • 13. Balbaloğlu Ö.65 yaş üstündeki bireylerin ağrı kesici kullanım sıklığı ve özellikleri. Bozok Tıp Derg 2017;7(2):7-13.
 • 14. Bıyık A, Özgür G, Özsoy SA, Erefe İ. Huzurevinde yaşayanyaşlıların fiziksel sağlık sorunları ve hastalıklarına yönelik ilaçkullanma davranışları. Geriatri 2002;5(2):68-74.
 • 15. Güler G, Güler N, Kocataş S, Akgül N. Yaşlıların sağlık bakımgereksinimleri. Cumhuriyet Tıp Derg 2009;31(4):367-73.
 • 16. Bernabei R, Gambessi G, Lapane K. Management of pain inelderly patients with cancer. JAMA 1998;279(23):1877-83.
 • 17. Hwang U, Richardson LD, Harris B, Morrison RS. The quality of emergency department pain care for older adult patients. JAm Geriatr Soc 2010;58(11):2122-8.
 • 18. Özel F,Yıldırım Y,Fadıloğlu Ç. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı yönetimi.Ağrı 2014;26(2):57-64.
 • 19. Helme RD, Gibson SJ. Pain in older people. In: Crombie IK (ed). Epidemiology of Pain. Seattle: IASP Press, 1999: 103-12.
 • 20. Brown ST, Kirkpatrick MK, Swanson MS, McKenzie IL. Pain experienceof the elderly. Pain Manag Nurs 2011;12(4):190-6.
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section Research article
Authors

Author: Ahmet ÖKSÜZ
Country: Turkey


Author: Yıldız ATADAĞ

Author: Abdülkadir AYDIN

Author: Didem KAYA

Dates

Publication Date : April 26, 2017

Bibtex @research article { josam339263, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {12 - 14}, doi = {10.28982/josam.339263}, title = {The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience.}, key = {cite}, author = {Öksüz, Ahmet and Atadağ, Yıldız and Aydın, Abdülkadir and Kaya, Didem} }
APA Öksüz, A , Atadağ, Y , Aydın, A , Kaya, D . (2017). The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience. . Journal of Surgery and Medicine , 1 (1) , 12-14 . DOI: 10.28982/josam.339263
MLA Öksüz, A , Atadağ, Y , Aydın, A , Kaya, D . "The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience." . Journal of Surgery and Medicine 1 (2017 ): 12-14 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/31119/339263>
Chicago Öksüz, A , Atadağ, Y , Aydın, A , Kaya, D . "The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience.". Journal of Surgery and Medicine 1 (2017 ): 12-14
RIS TY - JOUR T1 - The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience. AU - Ahmet Öksüz , Yıldız Atadağ , Abdülkadir Aydın , Didem Kaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28982/josam.339263 DO - 10.28982/josam.339263 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 14 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.339263 UR - https://doi.org/10.28982/josam.339263 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience. %A Ahmet Öksüz , Yıldız Atadağ , Abdülkadir Aydın , Didem Kaya %T The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience. %D 2017 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 1 %N 1 %R doi: 10.28982/josam.339263 %U 10.28982/josam.339263
ISNAD Öksüz, Ahmet , Atadağ, Yıldız , Aydın, Abdülkadir , Kaya, Didem . "The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience.". Journal of Surgery and Medicine 1 / 1 (April 2017): 12-14 . https://doi.org/10.28982/josam.339263
AMA Öksüz A , Atadağ Y , Aydın A , Kaya D . The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience.. J Surg Med. 2017; 1(1): 12-14.
Vancouver Öksüz A , Atadağ Y , Aydın A , Kaya D . The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience.. Journal of Surgery and Medicine. 2017; 1(1): 12-14.
IEEE A. Öksüz , Y. Atadağ , A. Aydın and D. Kaya , "The frequency of analgesic drug use and causes in 65 years old and above; A family medicine unit experience.", Journal of Surgery and Medicine, vol. 1, no. 1, pp. 12-14, Apr. 2017, doi:10.28982/josam.339263