Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 9 - 11 2017-04-24

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotik Direnci Değerlendirmesi, Retrospektif Vaka Serisi.
Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series.

Didem KAYA [1] , Yıldız ATADAĞ [2] , Hatice DİLBER KÖŞKER [3] , Abdülkadir AYDIN [4] , Selime AYDOĞDU [5]


Amaç: İdrar yolu enfeksiyonu çocuklarda sık görülen ciddi bakteriyel enfeksiyonların başında gelir. Bölgesel farklılıklar ve geçirilmiş enfeksiyonlar nedeniyle antibiyotik kullanımı beraberinde mikroorganizmalarda ve antibiyotik duyarlılığında değişkenlikler gibi sorunlar taşımaktadır. Bu çalışmada çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında saptanan mikroorganizmaların ve bunların antibiyotik direnç durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Retrospektif gözlemsel bir çalışma planlandı. Hastanemiz çocuk kliniğinde 2013 yılında idrar yolu enfeksiyonu tanısı ile yatarak tedavi gören hastaların demografik verileri, idrar mikroskopileri ve idrar kültür sonuçları,  retrospektif olarak hastane otomasyon sistemi üzerinden taranarak kayıt altına alındı. Verilerin değerlendirilmesinde hastaların ilk kültür sonuçları kullanıldı. 

Bulgular: 112 hastadan oluşan çalışma grubunda, idrar kültüründe üreme olan hastalarda en sık tespit edilen mikroorganizmalar Escherichia coli (E.coli) ve Klebsiella oldu. 2 yaş altında Klebsiella daha sık görülürken 2 yaş üstünde belirgin oranda E-coli sıklığı göze çarpmaktaydı. Her iki mikroorganizmanın da en sık direnç geliştirdiği antibiyotiğin ise ampisilin olduğu tespit edildi. 

Sonuç: Bölgesel enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik dirençleri belli aralıklarla gözden geçirilmeli, uygun ampirik tedaviler değerlendirilmelidir. Böylece tedavide başarı şansının artacağı ve direnç gelişim hızının azalacağı ön görülmektedir.

Aim Urinary tract infection is one of the most common serious bacterial infections in children. Due to regional differences and past infections, the use of antibiotics has problems such as variability in microorganisms and antibiotic susceptibility. In this study, we aimed to determine the microorganisms detected in urinary tract infections in children and their antibiotic resistance status.

Methods A retrospective observational study was planned. Demographic data, urine microscopy and urine culture results of patients who were hospitalized with urinary tract infection diagnosis in our pediatric clinic at hospital were recorded retrospectively through hospital automation system. The first culture results of the patients were used in the evaluation of the data.

Results In the study group of 112 patients, Escherichia coli (E. coli) and Klebsiella were the most identified microorganisms in patients with urinary culture. Under 2 years old, Klebsiella was more frequent, and at 2 years of age there was a noticeable increase in the frequency of E-coli. The most common resistance of both microorganisms was found to be ampicillin.

Conclusions: Regional infectious agents and antibiotic resistance should be revised at regular intervals, appropriate empiric therapy should be considered. Thus, is predicted that the chance of success in treatment will increase and the speed of resistance development will decrease.

 • Kandur Y, Küpeli S. Vezikoüreteral reflü ve idrar yolu enfeksiyonu. Klinik Pediatri 2003; 2(2):69-73
 • Taşkesen, Mustafa, and Aysun Karabay Bayazıt. "Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu." Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 18.2 (2009).
 • Sirin A, Emre S, Alpay H and et al.. Etiology of chronic renal failure in Turkish children. Pediatr Nephrol 1995; 9:549-52.
 • Salduz, Zeynep İrem Yüksel, and Özgül Yiğit. "Idrar yolu enfeksiyonlu çocuklardan izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları." J Pediatr Inf 4 (2010): 138-142.
 • Gündüz, Turan, et al. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik direnci: Beş yıllık sonuçlar. Pamukkale Üniversitesi Tip Fakültesi, 2008.
 • PaIton JP, Nash DB, Atrrutyn E. Urinary tract infection. Med Clin North Am 1991; 75: 495-512.
 • Bachefler CD, Berns, Tejn JM. Urinary tract infections. Med Clin North Am 1997; 61: 719-30.
 • Elder J.S. Urinary tract infection and vesicoureteral reflux. In Behrman RE, Kleigman RM, Jenson HB, eds.. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2004, p.1785-94.
 • Sreenarasimhaiah V, Alon US. Uroradiologic evaluation of children with urinary tract infection. Are both ultrasanography and renal cortical sintigraphy necessary? J Pediatr 1995; 9: 373-7.
 • Kayaş, Leman, et al. "Causative agents and antibiotic susceptibilities in children with urinary tract infection." Journal of Microbiology and Infectious Diseases1.01 (2011).
 • Yilmaz, Resul, et al. "Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları." Çağdaş Tıp Dergisi 2.1 (2012).
 • TOSUN, Selma YEGANE, et al. "Çocuklara ait idrar örneklerinden izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları." Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics 13.2 (2004): 59-62.
 • Sevgi, M. İ. R., et al. "ÇOCUK YAŞ GRUBU İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA EGE BÖLGESİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ." Ege Tıp Dergisi 41.4 (2002).
 • Güneş, Hayati, et al. "Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran çocuklarda idrar örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik direnç durumları." Cumhuriyet Medical Journal 35.1 (2013): 1-8.
 • Güner, Şükrü Nail, et al. "Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve 2003 2010 yılları arasında antibiyotik direncindeki artışın değerlendirilmesi." Türk Pediatri Arşivi47.2 (2012).
 • Sobel J, Kaye D. Urinary tract infections.In: Principles and Practise of infection Diseases, Mandel, Douglas,Bennett (eds). Third edition, Livingstone 1990, pp 582-610
 • Söyletir G, Günalp A. İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen E.coli'lerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları ve bu enfeksiyonlarda metabolik defektli suşların rolü. Mikrobiyol Bült 1985; 19: 210-17
 • Beunders A.J. Development of antibacterial resistance :the Dutch experience..! Antimicrobial Chemotherapy 1994;33, Suppl:17-22
 • Mesiha Ekim, Zarife Kuloğlu, Derya Aysev, Şükrü Cin Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA Türk Nefrolojl Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 3:141-144
 • Çetin, Hasan, et al. "Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında Escherichia coli ve antibiyotik direnci." SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 13.2 (2006)
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research article
Authors

Author: Didem KAYA
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8516-6477
Author: Yıldız ATADAĞ

Author: Hatice DİLBER KÖŞKER

Author: Abdülkadir AYDIN

Author: Selime AYDOĞDU

Dates

Publication Date : April 24, 2017

Bibtex @research article { josam337780, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {9 - 11}, doi = {10.28982/josam.337780}, title = {Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series.}, key = {cite}, author = {Kaya, Didem and Atadağ, Yıldız and Dilber Köşker, Hatice and Aydın, Abdülkadir and Aydoğdu, Selime} }
APA Kaya, D , Atadağ, Y , Dilber Köşker, H , Aydın, A , Aydoğdu, S . (2017). Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series. . Journal of Surgery and Medicine , 1 (1) , 9-11 . DOI: 10.28982/josam.337780
MLA Kaya, D , Atadağ, Y , Dilber Köşker, H , Aydın, A , Aydoğdu, S . "Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series." . Journal of Surgery and Medicine 1 (2017 ): 9-11 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/31119/337780>
Chicago Kaya, D , Atadağ, Y , Dilber Köşker, H , Aydın, A , Aydoğdu, S . "Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series.". Journal of Surgery and Medicine 1 (2017 ): 9-11
RIS TY - JOUR T1 - Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series. AU - Didem Kaya , Yıldız Atadağ , Hatice Dilber Köşker , Abdülkadir Aydın , Selime Aydoğdu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28982/josam.337780 DO - 10.28982/josam.337780 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 11 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.337780 UR - https://doi.org/10.28982/josam.337780 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series. %A Didem Kaya , Yıldız Atadağ , Hatice Dilber Köşker , Abdülkadir Aydın , Selime Aydoğdu %T Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series. %D 2017 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 1 %N 1 %R doi: 10.28982/josam.337780 %U 10.28982/josam.337780
ISNAD Kaya, Didem , Atadağ, Yıldız , Dilber Köşker, Hatice , Aydın, Abdülkadir , Aydoğdu, Selime . "Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series.". Journal of Surgery and Medicine 1 / 1 (April 2017): 9-11 . https://doi.org/10.28982/josam.337780
AMA Kaya D , Atadağ Y , Dilber Köşker H , Aydın A , Aydoğdu S . Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series.. J Surg Med. 2017; 1(1): 9-11.
Vancouver Kaya D , Atadağ Y , Dilber Köşker H , Aydın A , Aydoğdu S . Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series.. Journal of Surgery and Medicine. 2017; 1(1): 9-11.
IEEE D. Kaya , Y. Atadağ , H. Dilber Köşker , A. Aydın and S. Aydoğdu , "Distribution of Microorganisms and Antibiotic Resistance in Children with Urinary Tract Infections, Retrospective Case Series.", Journal of Surgery and Medicine, vol. 1, no. 1, pp. 9-11, Apr. 2017, doi:10.28982/josam.337780