Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 6, Sayfalar 447 - 451 2019-06-28

Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology
Mikrodalga teknolojisi ile aksiller hiperhidroz ve bromhidroz tedavisinin değerlendirilmesi

Maribel SERRANO CORONADO [1] , Jaime TUFET OPİ [2]


Aim: Hyperhidrosis and bromhidrosis are disorders related with generalized or local excessive sweating that can have a significant impact on the quality of life of patients who suffer from them. There are several treatments, both topical and invasive, with permanent or temporary effects. In recent years, microwave technology has emerged as a non-invasive procedure with permanent effects and few side effects. The study aim was to evaluate the efficacy, safety and satisfaction degree of patients with axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment using microwave technology, and the primary outcome was to increase patient satisfaction about their sweating levels.

Methods: Retrospective cohort study is planned and included the patients underwent a single microwave session with miraWave® technology for hyperhidrosis or bromhidrosis. Efficacy and safety were assessed at one, three, six, and 12 months. Inclusion criteria were men or women between 18-65 years old, diagnosed with hyperhidrosis and an HDSS score of 2-4. Patients with pacemakers and expectant or lactating mothers were excluded. Before treatment, patients were diagnosed using the Hyperhidrosis Disease Severity Scale, and the Minor test. Satisfaction was assessed through a subjective assessment of the satisfaction level, using a questionnaire in which participants chose the sentence that best fitted with an assigned score of 0-10.

Results: A total of 46 patients participated in the study: 20 women (43.48%) and 26 men (56.52%) aged between 18-65 years old. Throughout the follow-up period, an average of 49.88% of patients reported a subjective improvement of hyperhidrosis and 95% reported the same about bromhidrosis. After comparing the results of their previous level of sweating with those after one year of treatment, 80.40% of patients showed themselves satisfied. All side effects were resolved in a time not exceeding 10 weeks.

Conclusion: Microwave technology proves to be an effective and lasting treatment after one single session for axillary hyperhidrosis and/or bromhidrosis.

Amaç: Hiperhidroz ve bromhidroz, bunlardan muzdarip olan hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek genelleştirilmiş veya lokal aşırı terleme ile ilgili bozukluklardır. Kalıcı veya geçici etkileri olan hem topikal hem de invaziv olan birkaç tedavi vardır. Son yıllarda, mikrodalga teknolojisi kalıcı etkiler ve az yan etki ile non-invaziv bir prosedür olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma amacı, aksiller hiperhidroz ve bromhidroz tedavisi alan hastaların mikrodalga teknolojisi kullanılarak etkinlik, güvenlik ve memnuniyet derecelerini değerlendirmek ve birincil sonuç, terleme düzeyleriyle ilgili hasta memnuniyetini araştırmaktır.

Yöntemler: Retrospektif bir kohort çalışması planlandı ve hiperhidroz veya bromhidroz için miraWave® teknolojisi ile tek bir mikrodalga seansı geçiren hastalar dahil edildi. Etkinlik ve güvenlik bir, üç, altı ve 12 ayda değerlendirildi. Dahil edilme kriterleri, 18-65 yaşları arasında, hiperhidroz ve HDSS skoru 2-4 olan kadın veya erkeklerdir. Kalp pili ve hamile veya emziren anneleri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tedaviden önce hastalara Hiperhidroz Hastalığı Şiddet Ölçeği ve Minor testi ile tanı kondu. Memnuniyet, memnuniyet seviyesinin öznel bir değerlendirmesi ile değerlendirildi, katılımcıların en iyi 0-10 puan almış bir cümleyi seçtikleri bir anket kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 46 hasta katıldı: 20 kadın (%43.48) ve 18-65 yaşları arasındaki 26 erkek (%56.52). Takip süresi boyunca, hastaların ortalama %49.88'i hiperhidrozun subjektif bir iyileşmesini ve %95'i bromhidroz konusunda aynı olduğunu bildirdi. Önceki terleme seviyelerinin sonuçlarını bir yıllık tedavi sonrası durumla karşılaştırdıktan sonra, hastaların %80.40'ı kendilerinin tatmin olduğunu ifade etti. Tüm yan etkiler 10 haftayı geçmeyen bir sürede yok oldu.

Sonuç: Mikrodalga teknolojisi, aksiller hiperhidroz ve / veya bromhidroz için tek seanstan sonra etkili ve kalıcı bir tedavidir.

 • 1. Atkins JL, Butler PEM. Hyperhidrosis: A review of current management. Vol. 110, Plastic and Reconstructive Surgery. 2002. p. 222–8. Doi: 10.1097/00006534-200207000-00039.
 • 2. Haider A, Solish N. Focal hyperhidrosis: Diagnosis and management. Vol. 172, CMAJ. Canadian Medical Association; 2005. p. 69–75. Doi: 10.1503/cmaj.1040708.
 • 3. Stolman LP. Hyperhidrosis: medical and surgical treatment. Eplasty. 2008 Apr 18;8:e22.
 • 4. James AG, Austin CJ, Cox DS, Taylor D, Calvert R. Microbiological and biochemical origins of human axillary odour. Vol. 83, FEMS Microbiology Ecology. Oxford University Press; 2013. p. 527–40. Doi: 10.1111/1574-6941.12054.
 • 5. Strutton DR, Kowalski JW, PharmD, Glaser DA, Stang PE. US prevalence of hyperhidrosis and impact on individuals with axillary hyperhidrosis: Results from a national survey. J Am Acad Dermatol. 2004;51(2):241–8. Doi: 10.1016/j.jaad.2003.12.040.
 • 6. Hasson NA, Kam CS, Cataldo CK. Toxina botulínica en el tratamiento de la hiperhidrosis focal primaria. Dermatologia Rev Mex. 2014;58(4):331–8.
 • 7. Kapıcıbaşı HO. Bilateral endoscopic thoracic sympathectomy via single incision for the treatment of palmar and axillar hyperhidrosis. J Surg Med. 2019 May 24;3(5):393–6. Doi: 10.28982/josam.518325.
 • 8. Jacob CI. Treatment of hyperhidrosis with microwave technology. Semin Cutan Med Surg. 2013;32(1):2-8.
 • 9. Hong HC, Lupin M, O’Shaughnessy KF. Clinical evaluation of a microwave device for treating axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg. 2012 May;38(5):728–35. Doi: 10.1111/j.1524-4725.2012.02375.x.
 • 10. Glaser DA, Coleman WP, Fan LK, Kaminer MS, Kilmer SL, Nossa R, et al. A randomized, blinded clinical evaluation of a novel microwave device for treating axillary hyperhidrosis: The dermatologic reduction in underarm perspiration study. Dermatologic Surg. 2012;38(2):185–91. Doi: 10.1111/j.1524-4725.2011.02250.x.
 • 11. Lupin M, Hong HC, O’Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg. 2014;40(7):805–7. Doi: 10.1111/dsu.0000000000000041.
 • 12. Sánchez-Carpintero I, Martín-Gorgojo A, Ruiz-Rodríguez R. Microwave Treatment for Axillary Hyperhidrosis and Bromhidrosis. Actas Dermosifiliogr. 2017;108(5):418–22. Doi: 10.1016/j.ad.2016.12.011.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Araştırma makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7337-0414
Yazar: Maribel SERRANO CORONADO (Sorumlu Yazar)
Kurum: Clínica Tufet
Ülke: Spain


Orcid: 0000-0003-0179-380X
Yazar: Jaime TUFET OPİ
Kurum: Clínica Tufet
Ülke: Spain


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josam522543, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {447 - 451}, doi = {10.28982/josam.522543}, title = {Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology}, key = {cite}, author = {Serrano Coronado, Maribel and Tufet Opi, Jaime} }
APA Serrano Coronado, M , Tufet Opi, J . (2019). Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology . Journal of Surgery and Medicine , 3 (6) , 447-451 . DOI: 10.28982/josam.522543
MLA Serrano Coronado, M , Tufet Opi, J . "Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology" . Journal of Surgery and Medicine 3 (2019 ): 447-451 <https://jsurgmed.com/tr/pub/issue/45558/522543>
Chicago Serrano Coronado, M , Tufet Opi, J . "Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology". Journal of Surgery and Medicine 3 (2019 ): 447-451
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology AU - Maribel Serrano Coronado , Jaime Tufet Opi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28982/josam.522543 DO - 10.28982/josam.522543 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 451 VL - 3 IS - 6 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.522543 UR - https://doi.org/10.28982/josam.522543 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology %A Maribel Serrano Coronado , Jaime Tufet Opi %T Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology %D 2019 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 3 %N 6 %R doi: 10.28982/josam.522543 %U 10.28982/josam.522543
ISNAD Serrano Coronado, Maribel , Tufet Opi, Jaime . "Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology". Journal of Surgery and Medicine 3 / 6 (Haziran 2019): 447-451 . https://doi.org/10.28982/josam.522543
AMA Serrano Coronado M , Tufet Opi J . Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology. J Surg Med. 2019; 3(6): 447-451.
Vancouver Serrano Coronado M , Tufet Opi J . Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology. Journal of Surgery and Medicine. 2019; 3(6): 447-451.
IEEE M. Serrano Coronado ve J. Tufet Opi , "Assessment of axillary hyperhidrosis and bromhidrosis treatment with microwave technology", Journal of Surgery and Medicine, c. 3, sayı. 6, ss. 447-451, Haz. 2019, doi:10.28982/josam.522543