Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Pigment dispersiyon sendromlu olgularımızda klinik bulgular ve laser periferik iridotomi sonuçları

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 3, 44 - 48, 10.12.2017
https://doi.org/10.28982/josam.345034

Öz

Amaç: Pigment dispersiyon sendromlu (PDS) olgularımızda klinik bulguları ve laser periferik iridotomi sonuçlarımızı bildirmek

Materyal ve Metod: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Glokom departmanında PDS tanısı alan 30 olgunun tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya 30 olgunun 60 gözü dahil edildi.

Bulgular: Olguların 18’i (%60) erkek, 12’si (%40) kadındı. Ortalama yaş 42,4 ±12,3 yıldı (22-73). 23 olgunun 46 gözünde miyopi, altı olgunun 12 gözünde hipermetropi ve bir olgunun iki gözünde emetropi mevcuttu. 29 olgunun her iki gözünde de (%96,6) Krukenberg mekiği izlendi. Trabeküler ağda homojen pigmentasyon tüm olgularda görüldü. On yedi olgunun 22 gözünde (%53,3) iris transilüminasyon defektleri vardı. Neodymium:yttrium–aluminum–garnet (Nd:YAG) laser periferik iridotomi 44 göze (%73,3) uygulandı.

Sonuçlar:  Olgularımızda en sık rastlanan klinik bulgular Krukenberg mekiği ve trabeküler ağda homojen pigmentasyondur. Pigment dispersiyon sendromu pigmenter oküler hipertansiyona ve pigmenter glokoma ilerlemedikçe periferik ND yag laser iridotomi ve medikal tedavi ile kontrol altına alınabilirr

Kaynakça

 • 1. Fine BS, Yanoff M, Sheie HG. Pigmentary "glaucoma": A histologic study. Trans Am Acad. Ophthalmol Otolaryngol.1974; 7:314-325.
 • 2. Niyadurupola N, Broadway DC. Pigment dispersion syndrome and pigmentary glaucoma-a major review. Clinic Experiment Ophthalmol2008; 36: 868–82.
 • 3. Scuderi G, Papale A, Nucci C, Cerulli L. Retinal involvement in pigment dispersion syndrome. IntOphthalmol1996; 19: 375–378.
 • 4. Sugar HS, Barbour FA. Pigmentary glaucoma; a rare clinical entity. Am J Ophthalmol. 1949; 32:90–92.
 • 5. Campbell DG. Pigmentary dispersion and glaucoma. A new theory. Arch Ophthalmol. 1979; 97:1667–1672.
 • 6. Karickhoff JR. Pigmentary dispersion syndrome and pigmentary glaucoma: a new mechanism concept, a new treatment, and a new technique. Ophthalmic Surg. 1992; 23:269–277.
 • 7. Gillies WE. Pigmentary glaucoma: a clinical review of anterior segment pigment dispersal syndrome. Aust NZ J Ophthalmol 1985; 13: 325–328.
 • 8. Siddiqui Y, Ten Hulzen RD, Cameron JD, Hodge DO, Johnson DH. What is the risk of developing pigmentary glaucoma from pigment dispersion syndrome? Am J Ophthalmol2003; 135: 794–799.
 • 9. Tugal-Tutkun I, Araz B, Taskapili M, Akova YA, Yalniz-Akkaya Z, Berker N,Emre S, Gezer A. Bilateral Acute Depigmentation of the Iris: Report of 26 New Cases and Four-year Follow-up of Two Patients. Ophthalmology 2009; 116:1552–1557.
 • 10. Tugal-Tutkun I, Onal S, Garip A, Taskapili M, KazokogluH,Kadayifcilar S,Kestelyn P.Bilateral Acute Iris Trans-illumination. Arch Ophthalmol 2011; 129:1312-1319.
 • 11. Feibel RM, Perlmutter JC. Anisocoria in the pigmentary dispersion syndrome. Am J Ophthalmol. 1990; 110:657-660.
 • 12. Feibel RM. Anisocoria in the pigmentary dispersion syndrome: further cases.J Glaucoma. 1993; 2:37-38.
 • 13. Campbell DG. Pigmentary dispersion and glaucoma: a new theory. Arch Ophthalmol1979; 97: 1667–1672.
 • 14. Sugar HS. Pigmentary glaucoma: a 25-year review. Am J Ophthalmol1966; 62: 499– 507.
 • 15. Scheie HG, Cameron JD. Pigment dispersion syndrome: a clinical study. Br J Ophthalmol1981; 65: 264–269.
 • 16. Prince AM, Ritch R. Clinical signs of the pseudoexfoliation syndrome. Ophthalmology 1986; 93: 803–807.
 • 17. Wilensky JT, Buerk KM, Podos SM. Krukenberg’s spindles. Am J Ophthalmol1975; 79: 220–225.
 • 18. Sugar S. Pigmentary glaucoma and the glaucoma associated with the exfoliation-pseudoexfoliation syndrome: update. Ophthalmology 1984; 91: 307–310.
 • 19. Weseley P, Liebmann J, Walsh JB, Ritch R. Lattice degeneration of the retina and the pigment dispersion syndrome. Am JOphthalmol1992; 114: 539– 43.
 • 20. Ritch R. A unification hypothesis of pigment dispersion syndrome. Trans Am OphthalmolSoc1996; 94: 381–409.
 • 21. Farrar SM, Shields MB. Current concepts in pigmentary glaucoma. SurvOphthalmol1993; 37: 233–252.
 • 22. Gandolfi SA, Vecchi M. Effect of a YAG laser iridotomy on intraocular pressure in pigment dispersion syndrome. Ophthalmology 1996; 103:1693–1695.
 • 23. Reistad CE, Shields MB, Campbell DG, Ritch R, Wang JC, Wand M: American Glaucoma Society Pigmentary Glaucoma Iridotomy Study Group. The influence of peripheral iridotomy on the intraocular pressure course in patients with pigmentary glaucoma. J Glaucoma 2005; 14:255–259.

Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 3, 44 - 48, 10.12.2017
https://doi.org/10.28982/josam.345034

Öz

Aims: To report the clinical findings, characteristics and the results of peripheral laser iridotomy in pigment dispersion syndrome (PDS) patients.

Methods: Medical records of 30 patients who had been diagnosed with PDS were evaluated retrospectively at Glaucoma Department of Istanbul Faculty of Medicine at Istanbul University.

Results: Sixty eyes of these 30 patients enrolled in the study. 18 of them (60%) were male and 12 (40%) were female with mean age of 42.4 ±12.3 years (range: 22 to 73 years). Forty-six eyes of the 23 patients had myopia, 12 eyes of 6 patients had hyperopia, 2 eyes of 1 patient had emmetropia. All patients except 2 eyes of the 1 patient had (96.6%) Krukenberg spindles. Homogeneous trabecular meshwork(TM) pigmentation was seen in all patients. Thirty-two eyes of 17 patients (53.3 %) had iris transillumination defects. Neodymium:yttrium–aluminum–garnet (Nd:YAG) peripheral laser iridotomy was performed in 44 eyes of 60 eyes (73.3%).

Conclusion: The most common clinical findings in Turkish PDS patients were Krukenberg spindles and homogeneous TM pigmentation. If PDS hasn’t advanced in pigmentary ocular hypertension or pigmentary glaucoma, progression can be stabilized by laser iridotomy and medical treatment.

Kaynakça

 • 1. Fine BS, Yanoff M, Sheie HG. Pigmentary "glaucoma": A histologic study. Trans Am Acad. Ophthalmol Otolaryngol.1974; 7:314-325.
 • 2. Niyadurupola N, Broadway DC. Pigment dispersion syndrome and pigmentary glaucoma-a major review. Clinic Experiment Ophthalmol2008; 36: 868–82.
 • 3. Scuderi G, Papale A, Nucci C, Cerulli L. Retinal involvement in pigment dispersion syndrome. IntOphthalmol1996; 19: 375–378.
 • 4. Sugar HS, Barbour FA. Pigmentary glaucoma; a rare clinical entity. Am J Ophthalmol. 1949; 32:90–92.
 • 5. Campbell DG. Pigmentary dispersion and glaucoma. A new theory. Arch Ophthalmol. 1979; 97:1667–1672.
 • 6. Karickhoff JR. Pigmentary dispersion syndrome and pigmentary glaucoma: a new mechanism concept, a new treatment, and a new technique. Ophthalmic Surg. 1992; 23:269–277.
 • 7. Gillies WE. Pigmentary glaucoma: a clinical review of anterior segment pigment dispersal syndrome. Aust NZ J Ophthalmol 1985; 13: 325–328.
 • 8. Siddiqui Y, Ten Hulzen RD, Cameron JD, Hodge DO, Johnson DH. What is the risk of developing pigmentary glaucoma from pigment dispersion syndrome? Am J Ophthalmol2003; 135: 794–799.
 • 9. Tugal-Tutkun I, Araz B, Taskapili M, Akova YA, Yalniz-Akkaya Z, Berker N,Emre S, Gezer A. Bilateral Acute Depigmentation of the Iris: Report of 26 New Cases and Four-year Follow-up of Two Patients. Ophthalmology 2009; 116:1552–1557.
 • 10. Tugal-Tutkun I, Onal S, Garip A, Taskapili M, KazokogluH,Kadayifcilar S,Kestelyn P.Bilateral Acute Iris Trans-illumination. Arch Ophthalmol 2011; 129:1312-1319.
 • 11. Feibel RM, Perlmutter JC. Anisocoria in the pigmentary dispersion syndrome. Am J Ophthalmol. 1990; 110:657-660.
 • 12. Feibel RM. Anisocoria in the pigmentary dispersion syndrome: further cases.J Glaucoma. 1993; 2:37-38.
 • 13. Campbell DG. Pigmentary dispersion and glaucoma: a new theory. Arch Ophthalmol1979; 97: 1667–1672.
 • 14. Sugar HS. Pigmentary glaucoma: a 25-year review. Am J Ophthalmol1966; 62: 499– 507.
 • 15. Scheie HG, Cameron JD. Pigment dispersion syndrome: a clinical study. Br J Ophthalmol1981; 65: 264–269.
 • 16. Prince AM, Ritch R. Clinical signs of the pseudoexfoliation syndrome. Ophthalmology 1986; 93: 803–807.
 • 17. Wilensky JT, Buerk KM, Podos SM. Krukenberg’s spindles. Am J Ophthalmol1975; 79: 220–225.
 • 18. Sugar S. Pigmentary glaucoma and the glaucoma associated with the exfoliation-pseudoexfoliation syndrome: update. Ophthalmology 1984; 91: 307–310.
 • 19. Weseley P, Liebmann J, Walsh JB, Ritch R. Lattice degeneration of the retina and the pigment dispersion syndrome. Am JOphthalmol1992; 114: 539– 43.
 • 20. Ritch R. A unification hypothesis of pigment dispersion syndrome. Trans Am OphthalmolSoc1996; 94: 381–409.
 • 21. Farrar SM, Shields MB. Current concepts in pigmentary glaucoma. SurvOphthalmol1993; 37: 233–252.
 • 22. Gandolfi SA, Vecchi M. Effect of a YAG laser iridotomy on intraocular pressure in pigment dispersion syndrome. Ophthalmology 1996; 103:1693–1695.
 • 23. Reistad CE, Shields MB, Campbell DG, Ritch R, Wang JC, Wand M: American Glaucoma Society Pigmentary Glaucoma Iridotomy Study Group. The influence of peripheral iridotomy on the intraocular pressure course in patients with pigmentary glaucoma. J Glaucoma 2005; 14:255–259.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tıp
Bölüm Araştırma makalesi
Yazarlar

Şerife Bayraktar
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology
Türkiye


Selver Selen Çağman Bu kişi benim
Türkiye


Belgin İzgi
Türkiye


Gülhan Örekici Temel
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { josam345034, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {44 - 48}, doi = {10.28982/josam.345034}, title = {Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome}, key = {cite}, author = {Bayraktar, Şerife and Çağman, Selver Selen and İzgi, Belgin and Örekici Temel, Gülhan} }
APA Bayraktar, Ş. , Çağman, S. S. , İzgi, B. & Örekici Temel, G. (2017). Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome . Journal of Surgery and Medicine , 1 (3) , 44-48 . DOI: 10.28982/josam.345034
MLA Bayraktar, Ş. , Çağman, S. S. , İzgi, B. , Örekici Temel, G. "Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome" . Journal of Surgery and Medicine 1 (2017 ): 44-48 <http://jsurgmed.com/tr/pub/issue/31351/345034>
Chicago Bayraktar, Ş. , Çağman, S. S. , İzgi, B. , Örekici Temel, G. "Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome". Journal of Surgery and Medicine 1 (2017 ): 44-48
RIS TY - JOUR T1 - Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome AU - Şerife Bayraktar , Selver Selen Çağman , Belgin İzgi , Gülhan Örekici Temel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28982/josam.345034 DO - 10.28982/josam.345034 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 48 VL - 1 IS - 3 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.345034 UR - https://doi.org/10.28982/josam.345034 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome %A Şerife Bayraktar , Selver Selen Çağman , Belgin İzgi , Gülhan Örekici Temel %T Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome %D 2017 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 1 %N 3 %R doi: 10.28982/josam.345034 %U 10.28982/josam.345034
ISNAD Bayraktar, Şerife , Çağman, Selver Selen , İzgi, Belgin , Örekici Temel, Gülhan . "Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome". Journal of Surgery and Medicine 1 / 3 (Aralık 2017): 44-48 . https://doi.org/10.28982/josam.345034
AMA Bayraktar Ş. , Çağman S. S. , İzgi B. , Örekici Temel G. Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome. J Surg Med. 2017; 1(3): 44-48.
Vancouver Bayraktar Ş. , Çağman S. S. , İzgi B. , Örekici Temel G. Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome. Journal of Surgery and Medicine. 2017; 1(3): 44-48.
IEEE Ş. Bayraktar , S. S. Çağman , B. İzgi ve G. Örekici Temel , "Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome", Journal of Surgery and Medicine, c. 1, sayı. 3, ss. 44-48, Ara. 2017, doi:10.28982/josam.345034

To use the submission system properly, please use one of the following browsers, Chrome or Firefox, with the latest updates.
If you experience problems, it may be necessary to clear the browser cache and history.
Mobile phones are not recommended, please use a personal computer.