Year 2020, Volume 4 , Issue 10, Pages 865 - 869 2020-10-01

General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis
Kulak burun boğaz hastalıkları konsültasyonlarının genel özellikleri: 3 yıllık analiz

Muhammet Fatih TOPUZ [1]


Aim: Nowadays, with the rapid development and change of knowledge in the scientific field, the number of specialty branches in medicine has increased. Therefore, the rate of consultation requests in different specialties during the patient evaluation process gradually escalates. This study aims to evaluate the characteristics of the diagnostic and therapeutic consultations requested from the Otorhinolaryngology (ENT) branch in a university hospital. Methods: In this cross-sectional study, the data of patients consulted to the ENT clinic of Kütahya University of Health Sciences Evliya Çelebi Training and Research Hospital between January 1st, 2017 and December 31st, 2019 were retrospectively scanned. Apart from demographic findings such as age and gender, departments requesting the consultation, post-consultation diagnoses and surgical treatments performed by an ENT physician were noted. Results: The total number of patients with an ENT consultation was 2340. The mean age of the patients was 45.95 (25.09) years. Most consultation requests were made from the emergency department (n=877, 37.5%), which was followed by 278 requests (11.9%) by the neurology and neurology ICU departments, and 193 (8.2%) requests by the anesthesiology and intensive care unit (ICU) departments. Although varying among age groups, epistaxis (10%) and vertigo (dizziness) (10%) were the most common diagnoses. A total of 146 patients received surgical treatment. The most common surgical operations were tracheotomy and nasal bone fracture reduction. Conclusion: Determining the characteristics of patients for whom ENT consultation is required will be beneficial in shaping the training programs for other clinics, reducing unnecessary consultation requests, thus reducing the workload of ENT physicians.
Amaç: Günümüzde bilimsel alanda bilginin çok hızlı bir şekilde gelişimi ve değişimi ile birlikte tıpta uzmanlık dallarının sayısı artmıştır. Bu nedenle hasta değerlendirme sürecinde farklı uzmanlık dallarından konsültasyon istenme oranları giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) branşından tanısal ve tedavi amaçlı istenilen konsültasyonların özelliklerinin değerlendirilmesidir. Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada 01.01.2017 - 31.12.2019 tarihleri arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları kliniğine konsültasyonla yönlendirilen hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. KBB hastalıkları konsültasyonu istenen olguların yaş, cinsiyet gibi demografik bulgularının dışında; konsültasyon istenen branş, konsültasyon sonrası konulan tanıları ve KBB hekimi tarafından yapılan cerrahi tedavileri not edildi. Bulgular: 3 yıl içinde KBB hastalıklarına konsültasyon istemi yapılan toplam hasta sayısı 2340’dır. Hastaların yaş ortalamaları 45,95 (25,09)’dir. En çok konsültasyon istemi 877 (%37,5) hasta ile acil servis bölümünden olmuştur. Acil servis bölümünü 278 (%11,9) hasta ile nöroloji ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ), 193 (%8,2) hasta ile anestezi ve YBÜ takip etmiştir. Hastalara konsültasyon sonrası yaş gruplarına göre değişmekle birlikte toplamda en sık epistaksis (%10) ve baş dönmesi (%10) tanıları konulduğu görülmüştür. 146 hastaya konsültasyon sonrası cerrahi girişim uygulanmıştır. En sık yapılan cerrahi girişimler trakeotomi açılması ve nazal fraktür onarımı olarak bulunmuştur. Sonuç: KBB konsültasyonu istenilen hastaların özelliklerinin belirlenmesi, diğer branşların eğitim programlarının şekillenmesinde faydalı olacak, gereksiz konsültasyon istemlerinin azalmasını sağlayacak böylece KBB hekimlerinin iş yükünü azaltacaktır.
 • 1. Dönmez SS, Durak VA., Torun G, Köksal Ö, Aydin Ş. Acil Serviste Gerçekleştirilen Konsültasyon Sürecinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017;43(1):23–8.
 • 2. Aygencel G, Nas A, Sarıtaş H, Deryal K, Demircan A. Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisindeki İç Hastalıkları Konsultasyonlarının Genel Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi. 2012;17(4):219-22.
 • 3. Kahramanca Ş, Kaya O, Azılı C, Güzel H. Genel cerrahi konsültasyonlarının hasta tedavisini yönlendirmedeki rolü. Turkish Journal of Surgery. 2013;29(2):20-4.
 • 4. Çobanoğlu U. Bir üniversite hastanesinde göğüs cerrahisi konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. Tur Toraks Derg. 2009;10(3):117-21.
 • 5. Balbay EG, Soğukpınar Ö, Tanrıverdi E, Süner KÖ. Devlet hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonları. Konuralp Tıp Dergisi. 2013;5(1):34-7.
 • 6. Nazik H, Hakkoymaz H. Assessment of patients presented to the emergency department with dermatological complaints. J Surg Med. 2019;3(2):139-42.
 • 7. Bali KK, Kıdak LB, Güngör DÖ. Hastane bilgi yönetim sistemlerinin konsültasyon süreci üzerine etkileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2019;22(4):767-82.
 • 8. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye’de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005;5:5-13.
 • 9. Polat O, Kabaçam G, Güler İ, Ergişi K, Yıldız A. İbn-i Sina Hastanesi acil servisine başvuran hastaların surveyans analizi. Türkiye Acil Tıp Derg. 2005;5:78-81.
 • 10. Kayabaşı S, Gül F. Kulak burun boğaz hekimlerine yapılan konsültasyon nedenleri ve sonuçları: retrospektif bir analiz. Harran Tıp Fakültesi Dergisi. 2019;16(1):143-7.
 • 11. Al Khtoum N, Al Roosan M. The evaluation of conservative measures in the treatment of epistaxis. Khartoum Med J. 2008;1:15-7.
 • 12. Neuhauser HK, Radtke A, von Brevern M, Lezius F, Feldmann M, Lempert T. Burden of dizziness and vertigo in the community, Arch Intern Med. 2008;168(19):2118-24. doi: 10.1001/archinte.168.19.2118.
 • 13. Topuz MF. Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology. J Surg Med. 2020;4(6):496-500.
 • 14. Aksoy SB, Coşkun Ö, Gül HC, Görenek L, Eyigün CP. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyon hizmetlerinin antibiyotik kullanımı, direnç ve maliyet üzerine etkisi. Gülhane Tıp Dergisi. 2008;50(2):71-7.
Primary Language en
Subjects Otorhinolaryngology
Journal Section Research article
Authors

Orcid: 0000-0002-7996-662X
Author: Muhammet Fatih TOPUZ (Primary Author)
Institution: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Thanks I would like to thank Ali Kırlı and İsmail Aldemir, who are in charge of our institution's data processing center, for their kind support.
Dates

Publication Date : October 1, 2020

Bibtex @research article { josam794291, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {865 - 869}, doi = {10.28982/josam.794291}, title = {General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis}, key = {cite}, author = {Topuz, Muhammet Fatih} }
APA Topuz, M . (2020). General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis . Journal of Surgery and Medicine , 4 (10) , 865-869 . DOI: 10.28982/josam.794291
MLA Topuz, M . "General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis" . Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 865-869 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/57049/794291>
Chicago Topuz, M . "General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis". Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 865-869
RIS TY - JOUR T1 - General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis AU - Muhammet Fatih Topuz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.28982/josam.794291 DO - 10.28982/josam.794291 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 865 EP - 869 VL - 4 IS - 10 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.794291 UR - https://doi.org/10.28982/josam.794291 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis %A Muhammet Fatih Topuz %T General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis %D 2020 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 4 %N 10 %R doi: 10.28982/josam.794291 %U 10.28982/josam.794291
ISNAD Topuz, Muhammet Fatih . "General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis". Journal of Surgery and Medicine 4 / 10 (October 2020): 865-869 . https://doi.org/10.28982/josam.794291
AMA Topuz M . General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis. J Surg Med. 2020; 4(10): 865-869.
Vancouver Topuz M . General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis. Journal of Surgery and Medicine. 2020; 4(10): 865-869.
IEEE M. Topuz , "General characteristics of otorhinolaryngology consultations: 3-year analysis", Journal of Surgery and Medicine, vol. 4, no. 10, pp. 865-869, Oct. 2020, doi:10.28982/josam.794291