Year 2020, Volume 4 , Issue 6, Pages 496 - 500 2020-06-01

Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology
Otorinolaringolojide geriatrik hastaların tanı ve tedavilerinin değerlendirilmesi

Muhammet Fatih TOPUZ [1]


Aim: Otorhinolaryngological problems worsen the social interaction of the elderly and cause addiction and depression in patients. There are a limited number of studies in the literature that examine the otorhinolaryngological disorders of the geriatric population. Through analysis of ENT patients' demographic features, diagnostic distributions, and service processes in ENT inpatient ward, this study aims to obtain data that can guide the efforts in improving future service offered for these patients.
Methods: In this cross-sectional study, the records of patients aged 65 years and over who were consulted from outpatient or emergency clinics and other departments, such as the intensive care unit to the ENT Department of KSBU Evliya Çelebi Training and Research Hospital between 01.01.2017 and 31.12.2019 (including 31.12.2019) were scanned retrospectively. Diagnoses, laboratory, radiological and audio-vestibular evaluations, and treatment processes of the patients included were analyzed.
Results: Among 12509 patients included in the study, 5792 were female (46.3%) and 6717 (53.7%) were male. The most frequent consultation to the ENT outpatient clinic was due to otological complaints with 8594 (68.7%) patients. The main tests used in the evaluation of patients were 5272 audiometric tests, 1585 laboratory tests (hemogram - biochemistry), and 508 computed tomography. The most common diagnoses were hearing loss (24.89%), followed by cerumen impaction (22.07%). Various surgical interventions were performed on 332 (2.65%) patients included in the study. Most common surgical operations were head/neck surgery (134 surgeries), and the most common surgical intervention was tracheotomy (46 patients).
Conclusion: Majority of geriatric patients are outpatients and frequently present with autological complaints. Surgical operation was performed to geriatric patients mostly due to oncological disorders.

Amaç: Otorinolaringolojik problemler, yaşlıların sosyal etkileşimini daha da kötüleştirmekte, hastalarda bağımlılık ve depresyona neden olabilmektedir. Literatürde geriatrik populasyonun otorinolaringolojik rahatsızlıklarını inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile KBB hastalıkları bölümüne başvuran yaşlı hastaların demografik özelliklerini, tanı dağılımlarını, KBB hastalıkları yataklı servisindeki süreçlerini analiz etmek suretiyle gelecekte kendilerine sunulacak hizmetin kalitesini artırmaya yönelik çabalarda yol gösterici olabilecek veriler elde etmeyi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada; 01.01.2017 – 31.12.2019 (31.12.2019 dahil) tarihleri arasında ayaktan polikliniğe başvuran ve acil-tıp kliniği, yoğun bakım gibi farklı branşlardan KSBÜ Evliya Çelebi eğitim ve araştırma hastanesi KBB bölümüne konsülte edilen 65 yaş ve üstü hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya dahil edilen hastaların tanıları, laboratuvar, radyolojik ve odyo-vestibüler değerlendirmeleri ve tedavi süreçleri analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 12509 hastanın 5792’si kadın (%46,3), 6717’si (%53,7) erkekti. KBB polikliniğine en sık başvurunun 8594 (%68.7) hasta ile otolojik şikayetler nedeniyle yapıldığı görüldü. Hastaların değerlendirilmesinde kullanılan başlıca tetkikler 5272 odyometrik test, 1585 laboratuvar testi (hemogram - biyokimya), 508 bilgisayarlı tomografidir. Hastalıklar sıklık sırasına göre incelendiğinde ilk ikisi sırasıyla; işitme kaybı %24,89 ve sıkışmış serümen %22,07’dir. Çalışmaya dahil edilen hastalardan 332’sine (%2,65) muhtelif cerrahi müdahaleler yapılmıştır. En sık cerrahi operasyonların baş/boyun cerrahisi (134 ameliyat), en sık yapılan cerrahi girişimin ise trakeotomi açılması (46 hasta) olduğu tespit edildi.
Sonuç: Geriatrik hastaların çoğunluğunun ayaktan tedavisinin yapıldığı ve sıklıkla otolojik şikayetlerle başvurdukları görülmüştür. Geriatrik hastalara çoğunlukla onkolojik rahatsızlıklar nedeniyle cerrahi operasyon yapılmıştır.

 • 1. Karakaş N, Bentli R, Fırıncı B, Zabcı B. Investigation of the relationship between depression and nutritional status of elderly patients in home care. J Surg Med. 2019;3(12):829-32.
 • 2. Turkish Statistical Institute. Accessed on: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. [Access date: 05.04.2020]
 • 3. Loğoğlu A, Ayrık C, Köse A, Bozkurt S, Demir F, Narcı H. Analysis of non-traumatic elderly patient presentations to the emergency department Tr J Emerg Med. 2013;13(4):171-9
 • 4. Strange GR, Chen EH, Sanders AB. Use of emergency departments by elderly patients: projections from a multicenter data base. Ann Emerg Med. 1992;21:819-24.
 • 5. Unsal A, Cevik AA, Metintaş S, Arslantaş D, İnan OC. Emergency department visits by elder patients. Turkish Journal of Geriatrics. 2003;6:83-8.
 • 6. Gülalp B, Aldinç H, Karagün Ö, Çetinel Y, Benli S. The complaint and outcome of geriatric patient in emergency department. Tr J Emerg Med. 2009;9:73-7.
 • 7. jamovi - Stats. Open. Now. [Last accessed on 21/06/2020]. Available from: https://www.jamovi.org .
 • 8. Wofford JL, Schwartz E, Timerding BL, Folmar S, Ellis SD, Messick CH. Emergency department utilization by the elderly: analysis of the National Hospital Ambulatory Medical Care Survey. Acad Emerg Med. 1996;3:694-9.
 • 9. Vanpee D, Swine C, Vandenbossche P, Gillet JB. Epidemiological profile of geriatric patients admitted to the emergency department of a university hospital localized in a rural area. Eur J Emerg Med. 2001;8:301-4.
 • 10. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: Glocoban estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2018;68:394-424. doi:10.3322/caac.21492
 • 11. General Directorate of Public Health Turkey's Cancer Statistics 2014. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/units/cancer-dB/statistics/2014-rapor._uzuuun.pdf
 • 12. Ezber A, Köroğlu M, Yıldız G, Ardıç FN. The distribution of head and neck tumors in Denizli region and its effects on usage of clinic resources. Pamukkale Medical Journal. 2020;13(1):53-9.
 • 13. Giri PA, Phalke DB, Kishve SP, Mangla D, Syed MMA. Otorhinolaryngological disorders in a geriatric population: A study from a rural tertiary care hospital in India. AMJ. 2010;3(5):291-4. doi: 10.4066 / AMJ.2010.277
 • 14. World Health Organization (WHO), Aging: Exploding the Myths, 1999 [Access date: 11/05/2020] Avalible from: http://apps. who.int/iris/bitstream/10665/66330/1/WHO_HSC_AHE_99.1.pdf, p.4-6.
 • 15. Creighton FX, Poliashenko SM, Statham MM, Abramson P, Johns MM. The growing geriatric otolaryngology patient population: A study of 131,700 new patient encounters. The Laryngoscope. 2013;123:97-102. doi:10.1002/lary.23476
 • 16. Okoye BC, Onotai LO. Pattern of geriatric otolaryngological diseases in Port Harcourt. Niger I Med. 2007;16(3):239-41.
 • 17. Cruickshanks KJ, Wiley TL, Tweed TS, K Lein BE, Klein R, Mares - Perlman JA, et al. Prevalence of Hearing Loss in Older Adults in beaver Dam, Wisconsin. The epidemiology of Hearing Loss Study. Am J Epidemiol. 1998;148(9):879-86.
 • 18. Timsit CA, Bouchene K, Olfatpour B, Herman P, Tran Ba Huy P. Epidemiology and clinical findings in 20,563 patients attending the Lariboisiere Hospital ENT Adult Emergency Clinic. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac. 2001;118(4):215-24.
 • 19. Özler GS, Yengil E. Why do geriatric patients visit otorhinolaryngology? ENT-Ear, Nose & Throat Journal. 2016;95(6):224-9.
 • 20. Jahn, K. The Aging Vestibular System: Dizziness and Imbalance in the Elderly. Vestibular Disorders. 2019;82:143–9. doi: 10.1159 / 000 490 283
 • 21. Al-Qurayshi Z, Sullivan BS, Schwalje A, Walsh J, Bayon R, Tufano R, Kandil E. Presentation and outcomes of elderly patients undergoing head and neck surgeries: a national perspective. Otolaryngology – Head and Neck Surgery. 2020;1-9. https://doi.org/10.1177/0194599820911727
 • 22. Topuz MF. Trakeotomi. In: Müderris T, Muz SE, Kesici GG, İslamoğlu Y, eds. Kulak burun boğaz hastalıklarında temel yaklaşım ve yönetim. Ankara: Akademisyen yayınevi; 2020. Pp.41-51.
Primary Language en
Subjects Otorhinolaryngology
Journal Section Research article
Authors

Orcid: 0000-0002-7996-662X
Author: Muhammet Fatih TOPUZ (Primary Author)
Institution: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 1, 2020

Bibtex @research article { josam751030, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {496 - 500}, doi = {10.28982/josam.751030}, title = {Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology}, key = {cite}, author = {Topuz, Muhammet Fatih} }
APA Topuz, M . (2020). Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology . Journal of Surgery and Medicine , 4 (6) , 496-500 . DOI: 10.28982/josam.751030
MLA Topuz, M . "Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology" . Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 496-500 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/54767/751030>
Chicago Topuz, M . "Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology". Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 496-500
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology AU - Muhammet Fatih Topuz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.28982/josam.751030 DO - 10.28982/josam.751030 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 496 EP - 500 VL - 4 IS - 6 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.751030 UR - https://doi.org/10.28982/josam.751030 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology %A Muhammet Fatih Topuz %T Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology %D 2020 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 4 %N 6 %R doi: 10.28982/josam.751030 %U 10.28982/josam.751030
ISNAD Topuz, Muhammet Fatih . "Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology". Journal of Surgery and Medicine 4 / 6 (June 2020): 496-500 . https://doi.org/10.28982/josam.751030
AMA Topuz M . Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology. J Surg Med. 2020; 4(6): 496-500.
Vancouver Topuz M . Assessment of diagnosis and treatment of geriatric patients in otorhinolaryngology. Journal of Surgery and Medicine. 2020; 4(6): 496-500.