Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 58 - 61 2020-01-02

Jinekoloji hastalarının preoperatif anestezi ile ilgili bilgi ve endişelerinin değerlendirilmesi: Bir anket çalışması
Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study

Buket ÖZYAPRAK [1] , Nermin KILIÇARSLAN [2] , Gönül ERKAN [3]


Amaç: Anesteziyoloji günümüzde ilerlemekte olan ve toplum tarafından giderek de tanınan bir bilim dalıdır. Cerrahi öncesi hastaların cerrahi operasyonlar kadar anestezi uygulamaları konusunda da endişeleri olabilmektedir. Bu konuda yapılmış anket çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalarda bireylerin anestezist, anestezi hakkındaki bilgisi ve anestezi ile ilgili kaygıları sorgulanmıştır. Biz de Jinekolojik operasyon geçirecek ve anestezi uygulanacak kadın hastalarda yaptığımız anket çalışmasıyla hastalarımızın anestezi doktoru ve anestezi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ve endişe nedenlerini belirlemeyi amaçladık. Sonuçlarımızı değerlendirmek ve alınabilecek önlemleri de tartışarak literatüre katkıda bulunmayı da amaçladık. 

Yöntemler: Bu araştırma bir anket çalışması olarak planlanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket anesteziyoloji polikliniğine jinekoloji operasyonu için başvuran ve bilgilendirilmiş onamları alınan hastalar üzerinde uygulanmıştır. Anket formu ile olguların anestezist ve anestezi ile ilgili bilgi ve kaygı nedenleri sorgulanmıştır. 

Bulgular: Anket çalışması toplam 150 hastaya uygulandı. Eğitim durumuna göre hastaların oranları %78 lise altı, %22 lise ve üstü saptandı. Anestezi deneyimini yaşayan hastalarımızın oranı %93.33’tür. Anestezi uygulamasının uzman doktor tarafından yapıldığı yanıtı ise %68 şeklindedir. Anestezi ve ameliyathane ile ilgili en fazla endişe veren durum %58 oranı ile uyanamama; ikinci sıklıkta endişe nedeninin de %52 oranı ile postoperatif ağrı olduğu saptandı. 

Sonuç: Toplumun her kesiminde olduğu gibi kadınlarda da anestezi uygulamaları hakkında bilgiyi artırmak anestezi ile ilgili kaygı veren durumları da azaltacaktır. Bu bilgilendirmenin yalnızca poliklinik koşullarında değil görsel iletişim araçları ve broşürler yoluyla da olması gerektiğini düşünüyoruz.

Aim: Anesthesiology is an advancing discipline that is progressively recognized by the society. Preoperative patients may have concerns about anesthesia as well as surgical operations. There are various surveys on this subject, in which the knowledge of the subjects about the anesthesiologist, anesthesia, and related concerns were questioned. In this study, we aimed to determine the knowledge, experiences and concerns of our female patients who were to undergo gynecological operations regarding the anesthesiologists and anesthesia with the questionnaire we conducted, and to contribute to the literature by evaluating our results and discussing the precautions to be taken.

Methods: A questionnaire-based observational study method was used in this study. The questionnaire, which was developed by the researchers, was conducted on the patients who were referred to the anesthesiology policlinic for gynecological operations and signed the informed consent forms. The patients were questioned in terms of knowledge and concerns about the anesthesiologist and anesthesia in general. 

Results: This questionnaire was conducted on 150 patients. Seventy-eight percent of our patients were educated below high-school level, while 22% had high school diplomas or higher. 93.33% percent of our patients had already experienced anesthesia and 68% knew that it was administered by a specialist. The most common causes of worry on anesthesia and the operations included inability to regain consciousness (58%), followed by postoperative pain (52%). Less frequent anxiety factors were determined as nausea and vomiting after anesthesia and prior fasting. 

Conclusion: As with all segments of the society, increasing the knowledge about anesthesia in women will reduce related anxiety. We believe that this information should be provided not only in polyclinic conditions but also through visual communication tools and brochures.

 • 1. Vincent JC. The History of Anesthesiology. In Principles of Anesthesiology. Philadelphia: Lea & Febiger, 1993;3-28.
 • 2. Leroy DV. History of Anesthetic Practice. In: RD Miller ed. Anesthesia. NewYork: Churchill Livingstone. 1994;9-19.
 • 3. Sait S, Trabulsi N, Zagzoog M, Mortada H, Altowaireb A, Hemdi A, et al. Prevalence of depression and anxiety disorders among bariatric surgery patients. J Surg Med. 2019;3(8):574-8.
 • 4. Taşdelen Y, Yağcı İ. Anxiety, depression, type D personality, somatosensory amplification levels and childhood traumas in patients with panic disorders. J Surg Med. 2019;3(5):366-70.
 • 5. Shevde K, Panagopoulos G. A Survey of 800 patients knowledge, attitudes, and concerns regarding anesthesia. Anesth Analg. 1991;73:190-8.
 • 6. Chew ST, Tan T, Tan SS. A survey of patients knowledge of anaesthesia and perioperative care. Singapore Med J. 1998;39:399-402.
 • 7. Miller KM, Wysocki T, Cassady JF, Cancel D, Izenberg N. Validation of measures of parents' preoperative anxiety and anesthesia knowledge. Anesth Analg. 1999;88:251-7.
 • 8. Yoldaş TK, Yoldaş M, Karagöz S, Güven AÇ, Çelik Y, Kızılkaya M, et al. Preanestezik değerlendirmede hastaların anestezi uygulamalarına ilişkin bilgi, deneyim ve kaygıları ile ilgili anket çalışması. Ege Journal of Medicine 2016;55(3):109-16.
 • 9. Demir A, Turan S, Balaban F, Karadeniz Ü, Erdemli Ö. Anestezi uygulamaları ile ilgili olarak preanestezik değerlendirme sırasında hastalarda yapılan anket çalışması. Türk Anesteziyoloji Derneği Dergisi. 2009;37(4):225-33.
 • 10. Özvurmaz S, Büykçoban S. Kırsal bir bölgede anesteziyoloji uygulamaları hakkındaki bilgi ve korkuları ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018;5.3:99-106.
 • 11. Garcia-Miguel FJ, Serrano-Aguilar PG, Lopez-Bastida J. Preoperative assessment. Lancet. 2003;362:1749-57.
 • 12. Mathur SK, Dube SK, Jain S. Knowledge about anaesthesia and anaesthesiologist amongst general population in India. Indian Journal of Anaesthesia. 2009;53:179-86.
 • 13. JG Laffey, M Coleman, JF Boylan. Patient’s knowledge of perioperative care. Irish Journal of Medical Science. 2000;169 (2):113-8.
 • 14. Sykes MK. Recognition of the anaesthetist (editorial). Anaesthesia. 1995;50(5):381-2.
 • 15. Tohmo H, Pälve H, Illman H. The work, duties and prestige of Finnish anesthesiologists: patient’s view. Acta Anaesthesiol Scand. 2003;47(6):664-6.
 • 16. Swinhoe CF, Groves ER. Patients’ knowledge of anaesthetic practice and the role of anaesthetists. Anaesthesia. 1994;49(2):165-6.
 • 17. Calman LM, Mihalache A, Evron S, Ezri T. Current understanding of the patient’s attitude toward the anesthetist’s role and practice in Israel: effect of the patient’s experience. Journal of Clinical Anesthesia. 2003;15(6):451-4.
 • 18. Ölmez D, Yıldırım H. Hastaların anestezi, anestezist ve görevleri hakkındaki bilgi düzeyleri: Anket çalışması. Medikal Journal of İzmir Hospital. 2003;9(4):135-9.
 • 19. Hariharan S, Merritt-Charles L, Chen D. Patient perception of the role of anesthesiologists: a perspective from the Caribbean. Journal of clinical anesthesia. 2006;18(7):504-9.
 • 20. Hume MA, Kennedy B, Asbury AJ. Patient knowledge of anaesthesia and peri-operative care. Anaesthesia. 1994;49:715-8.
 • 21. Weis OF, Sriwatanakul K, Weintraub M. Reduction of anxiety and Postoperative analgesic requirements by audiovisual instruction. Lancet. 1983;1:43.
 • 22. King MS. Preoperative evaluation. Am Fam Physician. 2000;62:387-96.
Primary Language en
Subjects Anesthesiology
Journal Section Research article
Authors

Orcid: 0000-0002-6327-4573
Author: Buket ÖZYAPRAK (Primary Author)
Institution: CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5855-9099
Author: Nermin KILIÇARSLAN
Institution: CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2028-4288
Author: Gönül ERKAN
Institution: TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Supporting Institution yok
Project Number yok
Dates

Publication Date : January 2, 2020

Bibtex @research article { josam677470, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {58 - 61}, doi = {10.28982/josam.677470}, title = {Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study}, key = {cite}, author = {Özyaprak, Buket and Kılıçarslan, Nermin and Erkan, Gönül} }
APA Özyaprak, B , Kılıçarslan, N , Erkan, G . (2020). Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study . Journal of Surgery and Medicine , 4 (1) , 58-61 . DOI: 10.28982/josam.677470
MLA Özyaprak, B , Kılıçarslan, N , Erkan, G . "Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study" . Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 58-61 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/51597/677470>
Chicago Özyaprak, B , Kılıçarslan, N , Erkan, G . "Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study". Journal of Surgery and Medicine 4 (2020 ): 58-61
RIS TY - JOUR T1 - Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study AU - Buket Özyaprak , Nermin Kılıçarslan , Gönül Erkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.28982/josam.677470 DO - 10.28982/josam.677470 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 61 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.677470 UR - https://doi.org/10.28982/josam.677470 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study %A Buket Özyaprak , Nermin Kılıçarslan , Gönül Erkan %T Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study %D 2020 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 4 %N 1 %R doi: 10.28982/josam.677470 %U 10.28982/josam.677470
ISNAD Özyaprak, Buket , Kılıçarslan, Nermin , Erkan, Gönül . "Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study". Journal of Surgery and Medicine 4 / 1 (January 2020): 58-61 . https://doi.org/10.28982/josam.677470
AMA Özyaprak B , Kılıçarslan N , Erkan G . Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study. J Surg Med. 2020; 4(1): 58-61.
Vancouver Özyaprak B , Kılıçarslan N , Erkan G . Preoperative evaluation of the knowledge and concerns of gynecology patients regarding anesthesia: A questionnaire based observational study. Journal of Surgery and Medicine. 2020; 4(1): 58-61.