[1]
P. Karlı, “Congenital short femur: A case report”, J Surg Med, vol. 2, no. 2, pp. 162–163, May 2018.