Amaç

Journal of Surgery and Medicine (JOSAM), klinik, deneysel ve temel bilim araştırmalarını tanımlayan yazıları yayınlayan, uluslararası kabul görmüş bir bilimsel dergidir. JOSAM, sağlık biliminin tüm yönleri hakkında orijinal makaleler yayınlamaktadır (tıbbın tüm dalları dahil). Yazılar daha önce yayınlanmamış veya başka yerlerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri tanımlamalıdır. Gönderme esaslarına uyan ve derginin kapsamına uygun addedilen yazılar, alanda uzman olan iki hakem yorumcuya gönderilir. Daha sonra, incelemecilerin yorumları, her bir makalenin uygunluğunu tartışan JOSAM Editörler ve Editör Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Tüm yazıların nihai kararı Editörler ile alınır.


JOSAM ve Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etiği Komisyon (COPE) kriterlerine uygundur.

Kapsam

Journal of Surgery and Medicine (JOSAM) herhangi bir tıp araştırmasını önemli geniş bir uluslararası kitleye getirmeyi amaçlamakta ve bu nedenle yalnızca tıbbı geliştiren güçlü ve değerli mesajları içeren makaleleri yayınlamayı hedeflemektedir. Yayınlar araştırma ve vaka analizlerini içermektedir. Her ne kadar deneysel ve klinik araştırmalar açıklayıcı olarak kabul edilse de, ancak bunlar tıp doktorunun genel ilgileriyle ilgili konularda fikir sunmalıdır. Dergide orijinal araştırma, olgu sunumu, derlemeler ve editöre mektuplar sadece İngilizce olarak yayımlanmaktadır.