Year 2019, Volume 3 , Issue 11, Pages 805 - 808 2019-11-01

Kafein ve melatoninin sıçan fetus akciğer dokularındaki antioksidan enzimler üzerine koruyucu etkisi
The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues

Mustafa NİSARİ [1] , Seher YILMAZ [2] , Ayşe Yeşim GÖÇMEN [3] , Ersin KARATAŞ [4] , Özge AL [5]


Amaç: Hamilelik sırasında bilinçli olarak kullanılan veya bilinçsizce maruz kalınan nikotin, alkol, kafein ve türevler gibi teratojenik maddelerin embriyonal ve fetal dokulara doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermesinin yanı sıra anneye de zarar verebilir. Melatoninin farklı organ ve dokularda doğrudan serbest radikal toplayıcısı ve dolaylı antioksidan etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, fetus akciğer dokularında gebe sıçanlara uygulanan yüksek ve düşük dozdaki kafeinin etkisine karşı güçlü bir antioksidan olan melatoninin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamızda 35 adet yetişkin dişi Sprague-Dawley sıçan kullanıldı. Gebe sıçanlar, her birinde 5 sıçan olacak şekilde 7 gruba ayrıldı. Gebelere 20 gün boyunca invaziv işlemler uygulandı. Deney grubuna kafein, kafein yanı sıra tedavi gruplarına melatonin uygulandı. Yavrular sakrifiye edildi ve akciğer dokuları çıkarıldı. Süperoksit dismutaz (SOD), Glutatyon (GSH), Glutatyon disülfür (GSSG) toplam oksidan durumu (TOS), toplam antioksidan durumu (TAS), Kalsiyum (Ca) ve D vitamini (Vit D)) spektrofotometrik analiz ile ölçüldü. Oksidatif stres indeksi (OSI) ve Total glutation (GSH/ GSSG), oksidatif stres dokularının yararlı göstergeleridir ve sırasıyla TOS/TAS ve GSH/ GSSG oranı olarak hesaplandı.

Bulgular: M grubunda elde edilen en yüksek TAS değeri, GSH ve GSH / GSSG kontrol grubunda en yüksek, GSSG ise HDC grubunda en yüksek değere sahipti. HDC grubunda SOD diğer gruplara göre en yüksek değere sahipti (P<0,05).

Sonuçlar: Bu verilere göre, gebelikte kullanılan kafeinin akciğer gelişimini geciktirdiği ve güçlü bir antioksidan olan melatonin gecikmeyi en aza indirdiği gözlendi.

Aim: Teratogenic substances such as nicotine, alcohol, caffeine, and derivatives, which pregnant women may get exposed to unconsciously or use consciously can harm the mother and directly or indirectly damage embryonal and fetal tissues. Melatonin has been shown to exert direct free radical trapping and indirect antioxidant effects in different organs and tissues. In this study, we aimed to biochemically evaluate the effects of melatonin, a powerful antioxidant battling the oxidative effects of high and low doses of caffeine administered to pregnant rats in fetal lung tissues. 

Methods: In our study, 35 pregnant adult female Sprague-Dawley rats were used. Pregnant rats were divided into 7 groups with 5 rats in each. Caffeine and melatonin were administered for 20 days during the pregnancy. The gestational period lasted 21 days in average. The offspring were sacrificed, and lung tissues were removed. Superoxide dismutase (SOD), glutathione (GSH), glutathione disulfide (GSSG), total oxidant status (TOS), total antioxidant status (TAS), calcium (Ca) and vitamin D (Vit D) were measured by spectrophotometric assay. The oxidative stress index (OSI) and total glutathione (GSH/GSSG) were determinants of oxidative stress and were calculated as TOS/TAS and GSH/GSSG ratios, respectively.

Results: The highest TAS value was obtained in the Melatonin group (M) group. GSH and GSH/GSSG was highest in the control group, whereas GSSG was the highest in the high-dose caffeine group (HDC) group. HDC group had the highest SOD value compared to the other groups (P<0.05).

Conclusions: According to these data, it was determined that caffeine used during pregnancy delayed the development of lung, and melatonin, which is a strong antioxidant, minimized the delay.


 • 1. Bosco AD, Schedler FB, Colares JR, Schemitt EG, Hartmann RM, Forgiarini Junior LA, et al. Melatonin effects on pulmonary tissue in the experimental model of Hepatopulmonary Syndrome. J Bras Pneumol. 2019;30;45(3):e20170164.
 • 2. Barone JJ, Roberst H. Caffeine consumption. Food Chem Toxicol. 1996;34:119-29.
 • 3. International Food Information Council Foundation Caffeine&Health: Clarifying The Controversies. Washington DC. March 2008.
 • 4. Cano-Marquina A, Tarin JJ, Cano A. The impact of coffee on health. Maturitas. 2013;75(1):7-21.
 • 5. Harland BF. Caffeine and nutrition. Nutrition. 2000;16(7-8):522-6.
 • 6. Kendrick SF, Day CP. A coffee with your brandy, sir? J Hepatol. 2007;46:980-2.
 • 7. Crews HM, Olivier L, Wilson LA. Urinary biomarkers for assessing dietary exposure to caffeine. Food Addit Contam. 2001;18(12):1075-87.
 • 8. Weng X, Odouli R, Li D. Maternal caffeine consumption during pregnancy and the risk of miscarriage: A prospective cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2008;198:279.
 • 9. Reiter RJ. Exogenously administered and endogenously produced melatonin reduce hyperbaric oxygen induced oxidative stress in rat lung. Life Sci. 2004;75:461-7.
 • 10. Altun A, Vardar A, Altun BU. Melatonin ve Kardiyovasküler Sistem. Kardiyoloji Derg. 2001;1:283-8.
 • 11. Yildirim Z, Kotuk M, Erdogan H, Iraz M, Yagmurca M, Kuku I, et al. Preventive effect of melatonin on bleomycin-induced lung fibrosis in rats. J Pineal Res. 2006;40:27-33.
 • 12. Aydoğdu N, Kanter M, Erbaş H, Kaymak K. Kadmiyuma bağlı karaciğer hasarında taurin, melatonin ve asetilsisteinin nitrik oksit, lipid peroksidasyonu ve bazı antioksidanlar üzerindeki etkileri. Erciyes Tıp Derg. 2007;29:89-96.
 • 13. Erel O.A novel automated direct measurement method for total antioxidant capacity using a new generation, more stable ABTS radical cation. Clin Biochem. 2004;37(4):277-85.
 • 14. Kreiger PA, Ruchelli ED, Mahboubi S, Hedrick H, Adzick NS, Russo PA. Fetal Pulmonary Malformations: Defining Histopatology. Am J Surg Pathol. 2006;30:643-9.
 • 15. Kılıç C, Kocabıyık N, Yalçın B, Kırıcı Y, Yazar F, Ozan H. Akciğerin Aksesuar Fissürleri. SDU Tıp Fak Derg. 2006;13:12-6.
 • 16. Kasparian G, Balassy C, Brugger PC, Prayer D. MRI of Normal and Pathological Fetal Lung Development. European J Radiol. 2006;57:261-70.
 • 17. Jeffery PK. The Development of Large and Small Airways. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157:174-80.
 • 18. Chinoy MR. Lung Growth and Development. Front Biosci. 2003;1(8):392-415.
 • 19. Sadler TW. Langman’s Medical Embryology. 9th edition, Baltimore: Williams and Wilkins, 2004.
 • 20. Groenman F, Unger S, Post M. The Molecular Basis for Abnormal Human Lung Development. Biol Neonate. 2005;87(3):164-77.
 • 21. Avdalovic M, Putney L, Tyler N, Finkbeiner W, Pinkerton K, Hyde D. In Utero and Postnatal Exposure to Environmental Tabacco Smoke (ETS) Alters Alveolar and Respiratory ronchiole (RB) Growth and Development in Infant Monkeys. Toxicol Pathol. 2009;37(2):256-63.
 • 22. Wallace J. The Respiratory Effects of tabacco Smoke Exposure on the Fetus and Child. SD Med. 2009;11:2.
 • 23. Wigglesworth JS, Hislop AA, Desai R. Biochemical and Morphometric Analyses in Hypoplastic Lungs. Pediatr Pathol. 1991;11(4):537-49.
 • 24. Cao L, Wang J, Tseu I, Luo D, Post M. Maternal Exposure to Endotoxin Delays Alveolarization During Postnatal Rat Lung Development. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2009;296(5):726-37.
 • 25. Hancox RJ, Poulton R, Greene JM, McLachlan CR, Pearce MS, Sears MR. Associations Between Birth Weight, Early Childhood Weight Gain and Adult Lung Function. Thorax 2009;64(3):228-32.
 • 26. Gönül E. Yenidoğan sıçanlarda omega-3 yağ asitlerinin hiperoksik akciğer hasarı üzerine etkileri (Uzmanlık Tezi). İstanbul: GATA/Haydarpaşa Eğitim Hastanesi; 2013.
 • 27. Maarman G, Blackhurst D, Thienemann F, Blauwet L, Butrous G, Davies N, et al. Melatonin as a preventive and curative therapy against pulmonary hypertension. J Pineal Res. 2015;59(3):343-53.
 • 28. Taslidere E, Esrefoglu M, Elbe H, Cetin A, Ates B. Protective effects of melatonin and quercetin on experimental lung injury induced by carbon tetrachloride in rats. Exp Lung Res. 2014;40(2):59-65.
 • 29. Giuffre M, Rizzo M, Scaturro G, Pitruzzella A, Marino GA, Cappello F, et al. Oxidative stress markers at birth: Analyses of a neonatal population. Acta Histochem. 2015;117(4-5):486-91.
 • 30. Taban Ö. Hiperoksik akciğer hasarı oluşturulan yenidoğan ratlarda bosentanın akciğerdeki histopatolojik ve biyokimyasal etkileri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanlık Tezi 2018.
 • 31. DurceylanE. Melatoninin tek akciğer ventilasyonuna bağlı Akciğer hasarı üzerine koruyucu rolü Eskişehir Osmangazi üniversitesi tıp fakültesi göğüs cerrahisi anabilim dalı tıpta uzmanlık tezi Eskişehir 2014.
 • 32. Arslan SO, Zerin M, Vural H, Coskun A. The effect of melatonin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Pineal Res. 2002;32:21-5.
 • 33. Topal T, Oter S, Korkmaz A, Sadir S, Metinyurt G,Korkmazhan ET, et al.Exogenously administered and endogenouslyproduced melatonin reduce hyperbaric oxygeninducedoxidative stress in rat lung. Life Sci. 2004;75:461-7.
 • 34. Zararsız İ, Kuş İ, Çolakoğlu N, Pekmez H, Yılmaz HR, Sarsılmaz M. Formaldehit Maruziyeti Sonucu Sıçan Akciğerinde Oluşan Oksidatif Hasara Karşı Melatonin Hormonunun Koruyucu Etkisi: Işık Mikroskobik ve Biyokimyasal Çalışma. Van Tıp Derg. 2004;11(4):105-12.
 • 35. Crossley KJ, Allison BJ, Polglase GR, Morley CJ, Harding R, Davis PG, et al. Effects of caffeine on renal and pulmonary function in preterm newborn lambs. Pediatric Res. 2012;7:19-23.
Primary Language en
Subjects Biochemistry and Molecular Biology
Journal Section Research article
Authors

Orcid: 0000-0001-7469-8921
Author: Mustafa NİSARİ (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4551-995X
Author: Seher YILMAZ
Institution: Yozgat Bozok University

Orcid: 0000-0002-8511-639X
Author: Ayşe Yeşim GÖÇMEN
Institution: Yozgat Bozok University

Orcid: 0000-0001-6848-7618
Author: Ersin KARATAŞ
Institution: GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY

Orcid: 0000-0001-5292-3593
Author: Özge AL

Dates

Publication Date : November 1, 2019

Bibtex @research article { josam598742, journal = {Journal of Surgery and Medicine}, issn = {}, eissn = {2602-2079}, address = {jsurgmed@gmail.com}, publisher = {Fatih BAŞAK}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {805 - 808}, doi = {10.28982/josam.598742}, title = {The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues}, key = {cite}, author = {Ni̇sari̇, Mustafa and Yılmaz, Seher and Göçmen, Ayşe Yeşim and Karataş, Ersin and Al, Özge} }
APA Ni̇sari̇, M , Yılmaz, S , Göçmen, A , Karataş, E , Al, Ö . (2019). The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues . Journal of Surgery and Medicine , 3 (11) , 805-808 . DOI: 10.28982/josam.598742
MLA Ni̇sari̇, M , Yılmaz, S , Göçmen, A , Karataş, E , Al, Ö . "The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues" . Journal of Surgery and Medicine 3 (2019 ): 805-808 <http://jsurgmed.com/en/pub/issue/49829/598742>
Chicago Ni̇sari̇, M , Yılmaz, S , Göçmen, A , Karataş, E , Al, Ö . "The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues". Journal of Surgery and Medicine 3 (2019 ): 805-808
RIS TY - JOUR T1 - The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues AU - Mustafa Ni̇sari̇ , Seher Yılmaz , Ayşe Yeşim Göçmen , Ersin Karataş , Özge Al Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28982/josam.598742 DO - 10.28982/josam.598742 T2 - Journal of Surgery and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 805 EP - 808 VL - 3 IS - 11 SN - -2602-2079 M3 - doi: 10.28982/josam.598742 UR - https://doi.org/10.28982/josam.598742 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Surgery and Medicine The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues %A Mustafa Ni̇sari̇ , Seher Yılmaz , Ayşe Yeşim Göçmen , Ersin Karataş , Özge Al %T The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues %D 2019 %J Journal of Surgery and Medicine %P -2602-2079 %V 3 %N 11 %R doi: 10.28982/josam.598742 %U 10.28982/josam.598742
ISNAD Ni̇sari̇, Mustafa , Yılmaz, Seher , Göçmen, Ayşe Yeşim , Karataş, Ersin , Al, Özge . "The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues". Journal of Surgery and Medicine 3 / 11 (November 2019): 805-808 . https://doi.org/10.28982/josam.598742
AMA Ni̇sari̇ M , Yılmaz S , Göçmen A , Karataş E , Al Ö . The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues. J Surg Med. 2019; 3(11): 805-808.
Vancouver Ni̇sari̇ M , Yılmaz S , Göçmen A , Karataş E , Al Ö . The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues. Journal of Surgery and Medicine. 2019; 3(11): 805-808.
IEEE M. Ni̇sari̇ , S. Yılmaz , A. Göçmen , E. Karataş and Ö. Al , "The protective effects of caffeine and melatonin on antioxidant enzymes in rat fetal lung tissues", Journal of Surgery and Medicine, vol. 3, no. 11, pp. 805-808, Nov. 2019, doi:10.28982/josam.598742