Subjects

• ​Internal Diseases


Articles


A. DEMİR, F. EREN
Akut İskemik İnmeli Hastalarda, İnmenin Ciddiyeti İle Monosit/HDL-K Arasındaki İlişki, CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal, (2020)
F. EREN, A. DEMİR, G. EREN
Pramipeksol İlişkili Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu, Namık Kemal Medical Journal, (2020)
F. EREN, A. DEMİR
C-reactive protein/albumin ratio in patients with multiple sclerosis and its relationship with disease subtype and disability, Journal of Surgery and Medicine, (2020)
F. EREN, A. YILDOĞAN, G. EREN, A. DEMİR, K. DEMİR
Relationship between echocardiography results with stroke severity, hemorrhagic transformation and short-term prognosis in ischemic stroke, Pamukkale Tıp Dergisi, (2020)
F. EREN, A. YILDOĞAN, Ş. ÖZTÜRK
LONGITUDINALLY EXTENSIVE TRANSVERSE MYELITIS ASSOCIATED WITH OVARIAN SARCOMA: CASE REPORT, Kocatepe Medical Journal, (2020)
F. EREN, Ş. ÖZTÜRK, H. BARIŞKANER, A. ÜNLÜ, C. UĞURLUOĞLU
THE EFFICACY OF MAGNESIUM SULFATE BEFORE DELAYED THROMBOLYTIC TREATMENT IN EXPERIMENTAL MODEL OF ISCHEMIA REPERFUSION, Kocatepe Medical Journal, (2019)
F. EREN, A. YILDOĞAN, G. ÖNGÜN, M. IŞIK, Ş. ÖZTÜRK
Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri, Pamukkale Tıp Dergisi, (2019)
F. EREN, A. YILDOĞAN, G. ÖNGÜN, R. AYGÜL
Acute young ischemic stroke associated with herbal drug used to improve sexual performance, Pamukkale Tıp Dergisi, (2019)
F. EREN, G. EREN, R. AYGÜL
Melkersson-Rosenthal Sendromu Klinik ve Etiyolojik Özellikleri: 3 Olgu Sunumu, Sakarya Medical Journal, (2018)
F. EREN, G. ÖNGÜN, Ş. ÖZTÜRK
Clinical and Radiological Significance of Transient Brain Lesion in the Corpus Callosum Splenium: 2 Case Reports, Kafkas Journal of Medical Sciences, (2018)